fbpx En av fire ansatte på St. Olavs hospital er sykemeldt Hopp til hovedinnhold

En av fire ansatte på St. Olavs hospital er sykemeldt

På St. Olavs hospital i Trondheim er en av fire ansatte syke på enkelte avdelinger. På Sykehuset Innlandet er opp til en tredjedel sykemeldt. Samtidig øker antall innlagte med koronasykdom, men få må på respirator.

Samtidig som samfunnet åpnet opp i helgen, hadde St. Olavs hospital gått fra grønn til gul beredskap på fredagen.

Sykefraværet totalt blant de ansatte på St. Olav varierer fra 13 til 18 prosent. På flere klinikker er sykefraværet på over 25 prosent.

– Belastningen på ansatte er nå urovekkende stor. Vi må sikre at vi iverksetter tiltak som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø og ivaretar pasientsikkerheten, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en pressemelding

Til nå er litt under 700 operasjoner utsatt ved St. Olav.

Det ble lagt inn fjorten nye koronapasienter fra lørdag til søndag, det høyeste antallet nye pasienter på noe sykehus denne helgen.

St. Olav har 41 koronapasienter mandag. Av disse har tolv det som hoveddiagnose og en ligger på respirator, ifølge pressevakten.

To sykehus er i gul beredskap, resten i grønn beredskap.

Mandag var 353 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 24 pasienter fra søndagen.

Av disse er det 36 (44 den 11. februar) som får intensivbehandling og 25 som får invasiv respiratorbehandling (26 personer den 11. februar). 

Koronapasientene utgjør 4,4 prosent av de totalt 8053 innlagte pasientene på sykehus i Norge mandag, skriver NTB.

Innlandet i gul beredskap

Sykehuset Innlandet er på gul beredskap siden 8. februar. De siste ukene har de hatt en reduksjon i planlagt aktivitet på 20 prosent, ifølge en pressemelding.

Ved enkelte sengeposter i Sykehuset Innlandet har sykefraværet vært på mellom 20 og opp mot 30 prosent på enkeltdager.

 – Sykefraværet blir både omfattende og uforutsigbart, sier direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen.

Sykehuset Vestfold har sykefravær på 15 til 20 prosent. Foreløpig dekkes dette opp av deres eget vikarpool, samt innsats fra friske ansatte.

Smitteverntiltakene fjernet – sykefraværet kan øke

Det var flest nye sykmeldte personer i forrige uke blant personer sysselsatt innen helse- og sosialtjenester, totalt 14 600 personer. 

7117 ble sykemeldt med covid-19 smitte innen Helse- og sosialtjenester i uke seks, ifølge NAV. Tilsvarende tall for i fjor var 685.

Som i uke fem hadde halvparten (52 prosent) av alle nye sykmeldte personer i forrige uke koronarelaterte diagnoser. Det er 1400 flere enn i uken før.

– Antall nye sykmeldte i Norge er fortsatt høyt, men den kraftige veksten har stoppet opp. Den videre utviklingen er avhengig av hvor mye smitten vil øke nå som de fleste smitteverntiltakene er fjernet, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen. 

0 Kommentarer