fbpx Føden i Kristiansund starter opp igjen som femdøgnspost Hopp til hovedinnhold

Føden i Kristiansund starter opp igjen som femdøgnspost

Fødeavdelingen på Kristiansund sykehus har vært stengt siden februar i 2021 på grunn av mangel på jordmødre og gynekologer. Nå er nesten alle på plass.

– Jeg tror det er få som forstår hvor mye arbeide som ligger bak dette i en situasjon med nasjonal og internasjonal mangel på både gynekologer og jordmødre, seier administrerende direktør Øyvind Bakke.

Fødeavdelingen stengte i februar i 2021 og åpner igjen 6. juni. Til nå har alle fødende blitt sendt til Molde sykehus.

Femdøgnspost

To leger har fått spesialisering i gynekologi og da blir det nok overleger til å gjenåpne som en femdøgnspost.

– Dette har de ansatte sett frem til, sier klinikksjef Georg Johnsen.

Så skal du føde i Kristiansund så er det helst fra klokka åtte mandag morgen til fredag klokken åtte på morgenen.

Barselavdelingen, som har vært åpen siden januar, er åpen hele uken. Men de som føder i Molde kan velge å være på barsel i Kristiansund.

Fødeavdelingen vil være åpen i tre uker og stenger i uke 26 til 29 igjen på grunn av ferien.

Regjeringen ga Helse Møre og Romsdal 25 millioner ekstra i statsbudsjettet i høst. De var øremerket rekruttering og sikring av en stabil bemanning.

Før åpningen skal ordningen drøftes med de tillitsvalgte, står det på Helse Møre- og Romsdals hjemmesider, slik det skal gjøres i forhold til hovedavtalen.

Tillitsvalgte er positive

Anestesisykepleier Kari-Anne Thygesen, som jobber som hovedtillitsvalgt ved sykehuset i Kristiansund, sier til Sykepleien på telefon at de er positive til dette.

– Det er laget en ROS-analyse og en grundig og god rapport om fødetilbudet på Kristiansund Sykehus, som vurderer blant annet risiko, fagpersonells tilgjengelighet og kompetanse og akuttrutiner.

– Målet er en syvdøgnspost i Kristiansund, sier Thygesen.

Geriljaen kjemper videre

Marie Grødahl Brekkan, lederen for bunadsgeriljaen, som startet som en protest mot nedleggelsen av føden i Kristiansund i mars 2019, sier til NRK at de helst skulle sett full drift fra 5. juni.

– Målet til bunadsgeriljaen er full drift også etter at fellessykehuset er på plass i 2025. Så det vi forventer er at den sittende regjeringen oppfyller løftene sine i Hurdalsplattformen og sikrer avdelingen.

– Med de nye ansatte, og de gamle, ligger alt til rette for å få en godt driftet fødeavdeling med god kompetanse, sier Brekkan til NRK.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse