fbpx Dommen har falt: – Delvis seier Hopp til hovedinnhold

Dommen har falt: – Delvis seier

Borgarting lagmannsrett har sagt sitt. Tre av de fire sykepleiere får ikke full stilling på barneintensiven ved Sykehuset Østfold, men alle får 15 000 kroner i erstatning.

I ettermiddag kom dommen fra Borgarting lagmannsrett i saken om de fire sykepleierne ved Sykehuset Østfold som krevde fortrinnsrett til hel stilling. (Les bakgrunnen i faktaboksen under)

Får 15 000 kroner i erstatning

– Lagmannsretten har kommet til at arbeidsgiver var å bebreide og har gitt alle de fire sykepleierne oppreisningserstatning. Det er en viktig seier at domstolen anerkjenner dette. I tillegg har en av dem allerede fått full stilling og dekket sitt økonomisk tap. Det er de godt fornøyd med, sier NSFs advokat Magnus Buflod som har ført saken for sykepleierne sammen med NSFs advokat Ingrid Tordis Enoksen.

Ifølge dommen har sykepleierne fått tilkjent 15 000 kroner i erstatning.

– Ikke rett til hel stilling for tre av sykepleierne

En av de fire sykepleierne har fått 100 prosent stilling etter forrige runde i retten. De tre andre sykepleierne mente at også de hadde krav på hel stilling på barneintensivavdelingen. Det var retten ikke enig i.

– Hva skjer videre?

– Vi har ikke har fått studert alle enkelthetene i dommen ennå, så det er for tidlig å gå nærmere inn på dette, sier Enoksen.

Fakta
Bakgrunn

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjon nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda. Nemnda ga sykepleierne medhold. Ledelsen ved Sykehuset Østfold bestemte imidlertid for å ikke følge nemndas vedtak, og saksøkte de fire sykepleierne for å få avklart forståelsen av regelverket rundt fortrinnsretten.

15. september 2020 startet rettssaken i Tingretten i Fredrikstad. I sitt åpningsinnlegg ba sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, dommerne avvise saken. Retten støttet sykepleiernes advokater, og Tvisteløsningsnemndas avgjørelse ble dermed rettskraftig. Sykehuset Østfold mente imidlertid at de kun trengte gi den ene av sykepleierne full stilling og erstatning for tapt inntekt. 

I denne saken ga retten Sykehuset Østfold medhold. Sykepleiernes advokater mente imidlertid at alle fire har krav på hel stilling og erstatning. Saken ble ført i Borgarting lagmannsrett for seks uker siden.

– Litt skuffet

Ann Cristin Skrøder er en av de fire sykepleierne som møtte sin arbeidsgiver i Borgarting lagmannsrett for rundt seks uker siden. Skrøder fungerer som sykepleiernes talsperson og har følgende umiddelbare kommentar like etter at dommen falt:

– Kort oppsummert oppleves dommen som en delt seier.

Hun har ikke hatt mulighet til å lese den ordentlig, men har hatt en kort oppsummeringssamtale med en av de to NSF-advokatene som har ført saken på deres vegne.

– Jeg er glad for at vi har fått medhold på enkelte punkter, men skuffet over at vi ikke har fått medhold i alt, sier hun.

Hva som skjer videre, vet hun ikke enda.

– Men vi har full tillit til advokatene våre som må få tid til å lese og vurdere dommen ordentlig, sier hun.

Kjemper en viktig kamp

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen er også glad for at retten har gitt sykepleierne oppreisning.

– Sykepleierne ved sykehuset i Østfold har kjempet en viktig kamp for hel stilling. Jeg er glad for at medlemmene, sammen med tillitsvalgte og forbundets advokater, har vunnet frem på viktige punkter i denne saken, sier NSF-lederen.

Fornøyd direktør

Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, skriver i en tekstmelding til Sykepleien at hun er fornøyd med dommen.

– Vi har akkurat fått den, så nå skal vi lese nøye igjennom den, skriver hun.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse