fbpx To sykepleiere med i nytt abortutvalg Hopp til hovedinnhold

To sykepleiere med i nytt abortutvalg

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har funnet plass til en helsesykepleier og en jordmor i det nye abortutvalget som ble oppnevnt i statsråd i dag, 17. juni.

Utvalget, som skal se gjennom abortlovens bestemmelser, består av 13 personer. Åtte leger, tre jurister og to sykepleiere. Fem er menn.

Nestleder i Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Kristin Holanger Bodenstein fra Arendal, og Astrid Grydeland Ersvik, helsesykepleier ansatt som seniorrådgiver i Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF, skal sitte i utvalget.

– Viktig at det er en jordmor med

– Vi er veldig glad for utnevnelsen og mener det er viktig at jordmødre er representert i utvalget. Dette er svært viktig arbeid vi ser frem til å ta fatt på, sier Kristin Holanger Bodenstein til Sykepleien.

Hun sier det er mye bra folk med god kompetanse i utvalget. 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er også fornøyd:

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass et bredt sammensatt utvalg med relevant kompetanse og representanter fra hele landet. Gjennom dette arbeidet vil vi få en grundig gjennomgang av abortloven, noe vi mener er viktig, sier Kjerkol i en pressemelding.

Viktig å få med ulike deler av tjenesten

– Både helsesykepleier, jordmor, fastlege og jurister er representert i utvalget, og det er et godt utgangspunkt.

– Jeg var opptatt av å få med ulike deler av tjenesten i arbeidet, og er sikker på at utvalget vil gi oss et solid og nyttig kunnskapsgrunnlag, sier Kjerkol.

Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU), som skal være klar om halvannet år.

Fakta
Det nye utvalget

Utvalget ledes av Kari Sønderland, jurist. Tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, fra Oslo.

 • Kristin Holanger Bodenstein, nestleder i Jordmorforbundet, Arendal
 • Astrid Grydeland Ersvik, helsesykepleier. Seniorrådgiver i Fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk Sykepleierforbund, Kristiansund
 • Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Trondheim
 • Birgitte Heiberg Kahrs, fostermedisiner. Overlege ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU, Trondheim
 • Claus Andreas Klingenberg, seksjonsoverlege ved nyfødtintensivavdelingen og professor ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Elham Baghestan, overlege på Haukeland universitetssykehus, spesialist i gynekologi og obstetrikk, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Bergen
 • Karl Harald Søvig, jurist med doktorgrad i helserett. Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Marte Kvittum Tangen, fastlege. Spesialist i allmennmedisin, leder av Norsk allmennmedisinsk forening, Tynset
 • Morten Magelssen, førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo
 • Nina Lem Samuelsen, helseforetaksjurist i Helse Bergen, Bergen
 • Ståle Onsgård Sagabråten, fastlege, spesialist i allmennmedisin, Nesbyen
 • Tilde Broch Østborg, lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege ved Stavanger universitetssjukehus, ph.d., Stavanger

Kilde: Regjeringen

Fakta
Mandatet til utvalget

Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

I tillegg bør utvalget sammenlikne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.

Følgende føringer skal legges til grunn for utvalgets arbeid:

 • Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.
   
 • Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.
   
 • Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.
   
 • Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.

Kilde: Regjeringen

0 Kommentarer

Annonse
Annonse