fbpx Senior får 15 ekstra fridager i året med full lønn Hopp til hovedinnhold

Senior får 15 ekstra fridager i året med full lønn

Med ekstra fridager får Gøran Larssen splittet opp uken. – Det gjør at jeg kan puste innimellom, sier han. Men nå vil kommunalsjefen avvikle ordningen.

«I min kommune har de en ordning for seniorer som fungerer perfekt for meg og som gjør at jeg kan stå lengre i arbeid», skrev Gøran Larssen på Facebook.

Dette var en kommentar til Sykepleiens sak: – Viktig å beholde eldre sykepleiere en stund til, selv om noen har vondter

«Jeg har 100 % stilling, men har fri med lønn i 15 dager i løpet av ett år og det gjør at jeg kan puste innimellom. Berømmer kommunen for god seniorpolitikk», skrev Larssen.

– Jeg fikk avtalen da jeg ble 62 år, forteller Gøran Larssen til Sykepleien.

Nå er han 63.

Larssen er vernepleier på Helsehuset i Namsos. Avtalen gjelder for alle ansatte i kommunen.

Dette er avtalen om seniorfritid:

  • Arbeidstakere som er fylt 62 år og har 100 % fast stilling kan få inntil 15 ekstra fridager i året med full lønn.

– Det gir energi med mer fri

– Hva betyr denne avtalen for deg?

– At jeg kan stå lenger i arbeid. Det gir energi med mer fri, sier Larssen til Sykepleien.

– Hva gjør du på fridagene, da?

– Er ute og går. Rører på meg. Gjør noe helt annet enn arbeid.

Trør til når det trengs

Han legger til at på jobben hans kan det være vanskelig å få nok helsepersonell til enhver tid.

– Da kan jeg trø til, for jeg har opparbeidet energi. Da er det ikke så farlig å hjelpe til en dag.

Han presiserer:

– Avtalen gjelder oss som er i 100 prosent stilling.

– Når du stepper inn på kort varsel, får du fridagen igjen da?

– Jeg kan velge, men er i dialog med leder. Jeg kan eventuelt få det som overtid.

Liker å ha fri midt i uken

Selv liker Larssen å ta fridagen midt i uken, for å dele opp uken.

– Jobben er ganske intensiv.

Han jobber på forsterket enhet på helsetunet, der pasientene har blandingsdiagnoser, blant annet demens.

– Det fungerer fint å splitte opp uken. Det er heller ikke meningen at man skal samle opp fridagene.

Gøran Larssen opplyser at det er årsturnus i Namsos kommune, og at han tar en ekstra jobbehelg i året.

– Jeg har 18, det vanlige er 17. Det er også med på å dele opp ukene mer.

– Skal i hvert fall stå til jeg er 65

– Hvor lenge kommer du til å jobbe, tror du?

– Det var en periode jeg tenkte å gå av ved 62. Men da denne avtalen kom, ble det lettere. Nå skal jeg i hvert fall stå til jeg er 65.

Larssen ble vernepleier i 2005 og spesialvernepleier i 2009.

På hans egen arbeidsplass er det ingen sykepleiere over 62 år, og dermed ingen sykepleiere som har seniorfritid. Han vet ikke hvor mange sykepleiere som har fått innvilget seniorfritid ellers i kommunen.

– Kommunen har jo en anstrengt økonomi. Da er det viktig å beholde dem de har. Vi er jo ikke ferdig, selv om vi er opp i årene, sier Gøran Larssen.

Tre kommuner ble til én

I 2020 ble kommunene Namsos, Fosnes og Namdalseid slått sammen.

– I den forbindelse måtte vi gå gjennom alt vi hadde av avtaler og retningslinjer i alle tre kommunene for å lage det som gjelder for oss, sier Anne Kristin Melgård, som er kommunalsjef personal og organisasjon i Namsos.

Anne Kristin Melgård,  kommunalsjef personal og organisasjon, Namsos

Hun forklarer hvordan avtalen om de 15 betalte fridagene kom i stand.

– Vi tok for oss seniorpolitikken fra alle de tidligere kommunene. Da ble den avtalen om seniorfritid en del av det vi nå kaller livsfasepolitikken.

Politikerne sa ja

Først var det drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, så ble det vedtatt politisk av kommunestyret.

Heller ikke Melgård vet hvor mange sykepleiere som har fått seniorfritid.

– Men livsfasepolitikken gjelder for alle arbeidstaker i kommunen, som seniorpolitikken er en del av. Lærere har en egen sentral særavtale med livsfasetiltak, opplyser hun. 

– Nå jobber vi med å revidere retningslinjene.

– Er ikke nødvendigvis fridager som gjør at folk står lenger

Melgård viser til at arbeidsgiver og utvalgte arbeidstakerorganisasjoner har vært i møte med ansatte ved Senter for seniorpolitikk.

– På nettsiden deres fant vi at ifølge forskning er det ikke nødvendigvis fridager som gjør at folk står lenger i jobb. Men blir de satset på kompetansemessig, vurderer de å jobbe lenger, sier kommunalsjefen.

– Vi fant også ut at mange kommuner i Norge har avviklet ordninger med seniorfritid og type bonuser for å stå lengre i arbeid.

Vil avvikle fridagene

– Vi holder på å skrive en sak som skal til politisk behandling, forteller Anne Kristin Melgård.

– Ryker de 15 dagene da?

– Vi kommer til å foreslå en nedtrapping over noen år før en avvikling, sier hun.

– Dette blir en del av livsfasepolitikken som skal behandles politisk.

«Ikke avvikle meg, men utvikle meg»

Melgård synes det er «artig» å se at i den nye hovedtariffavtalen for KS-området (tariffområdet for alle kommunene unntatt Oslo) er kompetanseutvikling kommet med som et særskilt tiltak i kapittel 3 3.2.3 om seniorpolitikk.

Der heter det: «Et viktig tiltak for å få arbeidstakere til å stå lengre i arbeid er kompetanseutvikling. I utviklingen av seniorpolitikken er kompetanseutvikling særlig viktig drøftingstema».

– Dette er i tråd med det forskerne sier om å bli satset på. «Ikke avvikle meg, men utvikle meg», sies det, sier Melgård.

– Nedtrappingen vil skje over litt tid

– Avtalen om seniorfritid oppleves som et gode, så nedtrappingen vil skje over litt tid. Det er ikke lurt bare å sette strek, sier kommunalsjefen.

– Vi har en del voksne arbeidstakere, og det er en utfordring å gjennomføre avtalen på noen små arbeidsplasser for å få levert tjenestene.

Det er dessuten vanskelig å vise om det faktisk virker, altså om flere blir lenger i jobb, påpeker hun.

Og spør seg:

– Hva er egentlig en senior? Det er så individuelt.

– Definisjonen er alle over 50 år …

– Ja, men en mann på 50 tenker neppe han er senior … Uansett så må vi ha generelle regler, sier Anne Kristin Melgård.

– Avvikling er feil vei å gå

Vi må tilbake til vernepleier Gøran Larssen, som ikke vet at avtalen står for fall.

– Hva syns du om at fritidsavtalen skal avvikles?

– Det syns jeg er feil vei å gå hvis de vil ha de eldre lenger i arbeidslivet, sier han.

– Det vises til at eldre heller vil ha kompetanse og føle seg satset på?

– Det må jo være med lell, det er del av det å være i arbeid. Men hvis full arbeidstid fører til mer sykdom og at flere holder seg hjemme, da vet jeg ikke om det er så lønnsomt. For det er vel økonomien de tenker på, sier Larssen.

– Er ingen individuell avtale

Også kommunalsjefen får et nytt spørsmål, nå via sms:

– Vil de som allerede har fått avtale om seniorfridager beholde dem?

– Dette er ingen individuell avtale, men retningslinjer om at man kan få fridager, skriver Anne Kristin Melgård.

– Så man har avtalt for et år om gangen inn i årsturnusen?

– Det kan være, ja, skriver Melgård.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse