fbpx Vil øke sikkerheten for sykepleiere på akuttmottak Hopp til hovedinnhold

Vil øke sikkerheten for sykepleiere på akuttmottak

Helsedirektoratet vil at sikkerheten for helsepersonell på akuttmottak skal økes. Politi og vektere kan brukes oftere.

Retningslinjene for akuttmottak er endret. De nye retningslinjene har mange endringer i forhold til de som kom i 2014.

Det er to nye råd i retningslinjene.

Mer hjelp av vektere og politi

De oppdaterte retningslinjene har råd for å ta vare på tryggheten til de ansatte og redusere risikoen for at de blir utsatt for trusler og vold.

Arbeidsgiver rådes også til å vurdere fysiske sikringstiltak som rømningsvei, alarmknapper og eller bruk av håndjern i truende situasjoner.

– Mulige tiltak er blant annet å sørget for nok ansatte og minst to personer til stede ved truende situasjoner. Det innebærer også å vurdere behovet for hjelp fra vektere og i enkelte tilfeller politi, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Torunn Janbu.

Kapasitet og kompetanse på akuttmottakene blir viktigere.

Større ansvar hos lederne

– Det er viktig at akuttmottakene er egnet til tidlig diagnostikk, overvåkning og behandling av pasienter slik at helsepersonellet kan gi forsvarlig helsehjelp. Dette er noe ledelsen har et klart ansvar for, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu.

De nye retningslinjene anbefaler også at mottakene har kompetanse og utstyr til å dokumentere skader og sikre spor i samband med vold og seksuelle overgrep, ifølge en pressemelding fra direktoratet.

– Når det kommer inn pasienter som trolig har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, er det viktig at akuttmottakene har kompetanse og kunnskap til å sikre spor og dokumentere skader, sier Janbu.

– Mottakene må ta vare på pasientene og noen ganger varsle andre instanser som for eksempel politi eller barnevern, mener Janbu.

Bedre rutiner for dokumentasjon av vold

Hun sier videre at det i forbindelse med oppdateringen av retningslinjene har vært et godt samarbeid med representanter fra ulike akuttmottak som har kommet med en rekke innspill, basert på egne erfaringer.

Et eksempel er fra Sørlandet sykehus i Kristiansand, her har de innført gode rutiner når det gjelder dokumentasjon og sporsikring i forbindelse med vold og seksuelle overgrep.

– Det er viktig med slike innspill, slik at oppfordringene i retningslinjene er tilpasset arbeidssituasjonen ute ved akuttmottakene og rettet mot hva som er behovet i tjenestene, sier Janbu.

Fakta
Praktisk – slik kan anbefalingen følges for å øke sikkerheten for de ansatte
 • ha tilstrekkelig antall helsepersonell på vakt 
 • ha mulighet for å være minst to personer til stede ved antatt truende situasjoner
 • begrense arbeids- og tidspress
 • gi ansatte informasjon om kjente risikoforhold
 • ha hensiktsmessig arbeidstøy og annet personlig verneutstyr som hansker, beskyttelsesfrakk, vernebriller/øyevern og åndedrettsvern
 • tilrettelegge for et godt psykososialt arbeidsmiljø preget av samarbeid, sosial støtte og trivsel
 • begrense ventetiden for pasienter
 • gi informasjon til pasienter om forventet ventetid
 • sørge for opplæring i sikkerhet ved å gjennomgå lokale sikkerhetsrutiner
 • øve på potensielle situasjoner. Gjennomgå PLIVO (pågående livstruende vold) kurs sammen med samarbeidende nødetater
 • skape en sikkerhetskultur i akuttmottak
 • vurdere vekterassistanse og eventuelt tilgang til politi i enkeltsituasjoner
 • vurdere fysiske sikringstiltak som rømningsvei, alarmknapper og/eller bruk av håndjern
 • oppfordre ansatte til å melde avvik om hendelser

Kilde: Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak

0 Kommentarer