fbpx Ventetidene i spesialisthelsetjenesten øker Hopp til hovedinnhold

Ventetidene i spesialisthelsetjenesten øker

Bildet viser Ingvild Kjerkol.

Gjennomsnittlig har ventetiden økt med fem dager. Regjeringen er særlig bekymret for ventetiden knyttet til psykisk helse.

66 dager var i 2022 gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten. Det er opp fem dager fra 2021.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Regjeringen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier ventetiden har økt både innenfor somatikk og psykisk helsevern.

Viser til covid-19

Det har vært en stor økning i antall henvisninger til psykisk helsevern i forbindelse med pandemien. Når det gjelder tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ventetiden redusert med én dag, sier Kjerkol ifølge pressemeldingen.

Hun tror økningen har sammenheng med at planlagt aktivitet våren 2022 ble tatt ned, for å håndtere innleggelser som skyldtes covid-19 eller andre luftveisinfeksjoner. På samme tid var det også økt sykefravær i sykehusene.

Vil styrke psykisk helse

Ministeren er særlig bekymret for den økte ventetiden innenfor psykiske helse, og viser til at dette feltet er styrket med øremerkede midler i budsjettet for 2023.

– I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene, står det tydelig at psykisk helsevern skal prioriteres. Vi gir nå tydeligere føringer til helseforetakene om at de blir målt på aktivitetsøkning fra det ene året til det andre, sier hun.

Regjeringen er opptatt av den kommende opptrappingsplanen for psykisk helse, og vil styrke hele tilbudet innen psykisk helse. 

– Fra de brede helsefremmende og forebyggende tiltakene, via lavterskeltilbud i kommunene, til det spesialiserte behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten, sier Ingvild Kjerkol.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse