fbpx Foreldre til barn med psykiske lidelser Hopp til hovedinnhold

Forskningsnytt: Foreldre til barn med psykiske lidelser

Helsearbeideres manglende samarbeid med foreldre gjør det vanskelig å hjelpe egne barn med psykiske problemer.

Dette er ett av funnene i en kvalitativ studie som beskriver hvordan foreldre opplevde samarbeid med kommunehelsetjenesten. Forskerne rekrutterte deltakere fra en forening for foreldre til barn med psykiske lidelser. Én far og fem mødre mellom 40-65 år meldte seg til studien som ble gjort på Sør- Vestlandet. Alle var gifte og hadde andre barn uten psykiske lidelser. Informantene ble intervjuet to ganger. De ble spurt om sine erfaringer med å motta psykisk støtte, hjelp og krisehåndtering, informasjon og veiledning og samarbeid. Hensikten med oppfølgingsintervjuet var å utdype forskerens forståelse fra det første intervjuet og å få kommentarer til momenter som var kommet frem i øvrige intervjuer. Tekstanalysen resulterte i fire hovedtemaer: kommunikasjonserfaringer, mangel på informasjon, problemer med deltakelse og ønske om veiledning og støtte. Hva angår kommunikasjon, beskrev enkelte foreldre frustrasjon over at helsearbeiderne ikke ønsket at de skulle involvere seg. Noen ble møtt med uvennlighet, noe de mente kunne være en reaksjon på at de hadde vist frustrasjon når de mente at helsearbeidere tok feil eller at tilbudet var mangelfullt. Flere mente at helsearbeiderne hadde for mye ansvar, og at de for lett godtok barnas motvilje mot å få hjelp. Taushetsplikt ble brukt som argument for å holde tilbake informasjon. Helsearbeiderne var ofte ikke villige til å gi generell informasjon om de psykiske problemene barna deres hadde. Forskerne fremhever at helsearbeidere bør gi foreldrene et undervisnings- og veiledningstilbud samt samarbeidsmøter hvor både pasient og foreldre er til stede.

Referanse

Jakobsen ES, Severinsson E. Parents' experiences of collaboration with community healthcare professionals. J Psychiatr Ment Health Nurs 2006;13:498-505.

Kommentar

Informantene er få og rekruttert fra en interesseorganisasjon. Erfaringene kan derfor ikke betraktes som representative for foreldre med barn med psykiske problemer. Studien antyder at foreldrene har voksne barn, men data om barnas alder ville vært nyttig. Foreldre er sentrale i barns nettverk. Kunnskap om mulige problem og potensielle konfliktområder mellom foreldre og helsearbeidere er av interesse for helsearbeidere som jobber innen psykisk helsearbeid.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.