fbpx Behandlingslinjer reduserer komplikasjoner for pasienter i sykehus Hopp til hovedinnhold

Cochrane: Behandlingslinjer reduserer komplikasjoner for pasienter i sykehus

Behandlingslinjer er assosiert med færre komplikasjoner i sykehus, kortere liggetid og bedre journalføring, uten negativ påvirkning av liggetid eller kostnader. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Hva er behandlingslinjer?

Behandlingslinjer er strukturerte, tverrfaglige behandlingsplaner som spesifiserer viktige trinn i behandlingen av pasienter med definerte kliniske problemer. De skal understøtte implementering av kliniske retningslinjer i form av lokale rutiner og klinisk praksis. Behandlingslinjer er særlig aktuelt for å forbedre kontinuiteten og samordningen av behandlingen på tvers av ulike sektorer og profesjoner. I tillegg til å kunne støtte kunnskapsbasert praksis, har behandlingslinjer blitt foreslått som en strategi for å optimalisere ressursallokering i et klima preget av økende utgifter til helsetjenester. Det satses mye på behandlingslinjer i norske helseforetak. Fokuset på behandlingslinjer, spesielt i sykehusene, er et forsøk på å organisere og standardisere behandlingen på en slik måte at pasientene opplever en helhetlig og likeverdig helsetjeneste. Ett foretak, Helse Sør-Øst, formulerer seg slik: «Behandlingslinjer tar utgangspunkt i sykehusenes kjernevirksomhet – pasientbehandling, forskning og utdanning. Hensikten med behandlingslinjer er å sikre høy faglig kvalitet, god logistikk og planlegging samt effektiv ressursutnyttelse.» Helhetlige pasientforløp er vektlagt i Helse Sør-Østs strategiske utviklingsplan fram mot 2020.

 

Hva sier forskningen?

Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Vi bruker ordet «trolig» for å markere middels kvalitet, og ordet «muligens» for å markere lav kvalitet. En oversikt som sammenfatter funn fra 27 studier viser at behandlingslinjer i sykehus: Behandlingslinjer reduserer komplikasjoner for pasienter i sykehus:

  • trolig gir færre komplikasjoner for pasientene
  •  trolig gir kortere liggetid
  • trolig gir færre kostnader
  • muligens fører til bedre journalføring
  • muligens ikke fører til flere reinnleggelser

 

Forskningen er for mangelfull til å kunne konkludere om hvordan behandlingslinjer påvirker pasienttilfredshet.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over studier som har undersøkt hvordan behandlingslinjer virker på sykehus. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant 27 studier med til sammen 11398 deltakere som de inkluderte i oversikten. Halvparten av studiene var utført i USA, resten fordelte seg på Storbritannia, Canada, Thailand, Taiwan og Norge. Tjue studier sammenlignet behandlingslinjer alene med vanlig behandling. Disse studiene fant en reduksjon i sykehuskomplikasjoner og bedret journalføring. Det var ikke holdepunkter for forskjell i reinnleggelser eller i sykehusdødelighet. Liggetid var det vanligste utfallsmålet, og de fleste studiene rapporterte signifikant redusert liggetid. Det ble også observert en reduksjon i sykehuskostnader.

 

Kilde

Rotter T, Kinsman L, James E, Machotta A, Gothe H, Willis J, Snow P, Kugler J. Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, length of stay and hospital costs. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3.

 

Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/ cochrane/clsysrev/articles/CD006632/ frame.html

 

Skrevet av Liv Merete Reinar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.