fbpx Hva hindrer god behandling i sykehjem? Hopp til hovedinnhold

Forskningsnytt: Hva hindrer god behandling i sykehjem?

Pasienter som ikke sier ifra eller som ikke har stort hjelpebehov risikerer å bli oversett av helsepersonell.

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Anners Lerdal, redaktør i Sykepleien Forskning og professor ved Høgskolen i Buskerud.

 

Slik lyder konklusjonen i en studie som hadde til hensikt å beskrive sykepleiere og legers prioriteringer av omsorg og behandling av eldre beboere på sykehjem. Studien ble gjennomført som et kvalitativt beskrivende forskningsopplegg. Forskerne innhentet data ved hjelp av semistrukturerte intervjuer. Deltakerne fortalte om hvordan de prioriterte behandlingen av eldre beboere når de sto overfor kliniske dilemmaer. Lederne av sykehjem ved seks forskjellige sykehjem i Nord-, Vest- og Øst-Norge forespurte aktuelle deltakere. Alle de seks legene og syv sykepleierne som ble forespurt ønsket å delta. Legene var i alderen 32 til 59 år og hadde fra tre til 30 års arbeidserfaring. To var kvinner. Sykepleierne var fra 38 til 59 år og hadde fra ti til 34 års arbeidserfaring. Seks av de syv sykepleierne var kvinner. Intervjuene ble tatt opp på bånd, transkribert til verbatim og analysert ved hjelp av innholdsanalyse. Forskerne fant to overordnede problemstillinger helsearbeiderne sto overfor. Den første handlet om å sikre riktig og god nok behandling til beboerne og den andre var knyttet til å sikre lik adgang til hjelp og omsorg. I forhold til å sikre riktig behandling var de største utfordringene mangel på leger og sykepleiere. Legene beskrev også knapphet på tid. Dette resulterte i at pasienter med akutte problemer ble prioritert på bekostning av oppfølging av andre pasienter. Studien avdekker en rekke faktorer som hindrer helsearbeiderne i å utøve god behandling og omsorg. Noen av disse er manglende innflytelse på innleggelse av pasienter, dårlig system for kommunikasjon og samarbeid mellom sykehjem og sykehus, dårlige rutiner for samarbeid mellom ulike grupper av helsearbeidere på sykehjemmene, manglende støtte fra ledelse og dårlige dokumentasjonssystemer. 

Kommentar

Studien avdekker en rekke rammefaktorer som helsearbeiderne beskriver som hemmende og som vanskeliggjør utøvelse av en god helsetjeneste. Videre avdekkes en rekke etiske dilemmaer de står overfor i sin kliniske hverdag. Faktorene forskerne beskriver bør være utgangspunkt for faglige diskusjoner både blant ledere av sykehjem og blant utøvende helsearbeidere.

Referanse

Slettebø A, Kirkevold M, Andersen B, Pedersen R, Halvorsen K, Nordhaug M, P. Nortvedt. Clinical prioritizations and contextual constraints in nursing homes – a qualitative study. Scand J Caring Sci 2010 

 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.