fbpx Fatigue hos personer med kronisk tarmbetennelse Hopp til hovedinnhold

Fatigue hos personer med kronisk tarmbetennelse

Tidligere studier viser at personer med kroniske sykdommer og fatigue har redusert helserelatert livskvalitet.

 Dette fenomenet er lite studert hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Hensikten med studien var derfor å undersøke sammenhengen mellom fatigue og selvrapportert livskvalitet hos personer i denne pasientgruppen. Pasienter med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom enten i remisjon eller med mild og moderat sykdomsaktivitet, ble rekruttert fra tre poliklinikker til å delta i tverrsnittsstudien. Ved hjelp av spørreskjemaer ble det samlet inn informasjon om sosiodemografiske variabler og røykevaner. I tillegg fylte de ut spørreskjema om helserelatert livskvalitet (Short-Form 36 [SF-36]) og den norske versjonen av Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). Fatigue ble målt ved hjelp av spørreskjemaet Fatigue Questionnaire. Dette består av syv spørsmål som måler fysisk fatigue og fire som måler mental fatigue. Hvis man skårer høyt på minst fire av disse spørsmålene og oppgir at tretthet og utmattelse har vart i mer enn seks måneder, blir tilstanden definert som langvarig fatigue. Utvalget ble delt i to ut fra denne definisjonen. Gruppen med langvarig fatigue utgjorde 24 prosent av utvalget. Om pasientene hadde langvarig fatigue eller ikke, var ikke relatert til alder, kjønn, utdanningsnivå eller sivil status. Men gruppen med langvarig fatigue hadde en større andel som røykte. Blant pasientene med ulcerøs kolitt oppga de med langvarig fatigue en betydelig lavere livskvalitet, knyttet til rollebegrensninger på grunn av fysiske og emosjonelle problemer, enn de uten langvarig fatigue. I gruppen av pasienter med Crohns sykdom rapporterte pasienter med langvarig fatigue betydelig større problemer knyttet til rollebegrensninger på grunn av fysiske problemer, mer smerter, lavere generell helse, mindre vitalitet og dårligere sosial funksjon sammenliknet med dem uten langvarig fatigue.

Referanse:

Jelsness-Jorgensen LP, Bernklev T, Henriksen M, Torp R, Moum BA. Chronic fatigue is associated with impaired health-related quality of life in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther 2011;33:106-14.

 

Kommentar:

Artikkelen viser store forskjeller i helserelatert livskvalitet mellom personer som har vært plaget i lang tid sammenliknet med dem som ikke har vært plaget av fatigue. Funnet understreker viktigheten av at helsepersonell som arbeider med denne gruppen pasienter er oppmerksomme på tegn og symptomer på fatigue, og veileder dem i strategier for å mestre fatigue i hverdagen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.