fbpx Utskrivningsplan kan gi færre reinleggelser Hopp til hovedinnhold

Cochrane: Utskrivningsplan kan gi færre reinleggelser

Pasienter som ligger på sykehus kan ha nytte av at de får en individuell utskrivingsplan.

Dette kan forebygge reinnleggelser og korte noe ned på sykehusoppholdet. Slik konkluderer forfatterne av en nylig publisert systematisk oversikt.

Innleggelser i sykehus er forbundet med store kostnader, særlig for akutte innleggelser. Det er trender for å redusere lengden på sykehusopphold, redusere antall langtidsopphold, flytte omsorg fra sykehus til hjemmekommunen, øke bruk av polikliniske tjenester, tilby akutthjelp ute i hjemmekommunene og for eksempel tilby individuelle utskrivingsplaner.

Planlegging av utskriving er å utvikle en individuell utskrivingsplan for pasienter før de reiser hjem. Det kan være et enkeltstående tiltak eller det kan være en del av et sammensatt tiltak, for eksempel av det som tilbys ved en slagenhet eller geriatrisk enhet. Utskrivingsplan kan også omfatte tjenester utenfor sykehus som hjemmetjenesten og sykehjem og inkludere støtte etter utskriving.

Hva sier forskningen?

Forfatterne inkluderte 24 studier som sammenliknet individuell utskrivingsplan med rutinemessig utskriving og fant at individuell utskrivingsplan:

Kan redusere antall reinnleggelser innen tre måneder etter utskriving

Kan redusere liggetiden på sykehus med rundt ett døgn

Det er uklart om utskrivingsplan har noen effekt på helse

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av å lage en individuell utskrivingsplan for pasienter i forkant av utskrivingen fra sykehus. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser, og fant 24 studier med til sammen 8098 pasienter. Studiene ble publisert mellom 1987 og 2011. Studiene hadde stort sett god metodisk kvalitet. Pasientene var innlagt på medisinsk, geriatrisk, kirurgisk eller psykiatrisk avdeling. Tiltakene var særlig knyttet til medikamentgjennomgang og -vurdering. Ni av studiene brukte en «utskrivingsadvokat» som gjerne var en sykepleier.

 

Kilde

Shepperd S, Lannin NA, Clemson LM, McCluskey A, Cameron ID, Barras SL. Discharge planning from hospital to home. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1.

 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.