fbpx Læring, deltakelse og samarbeid Hopp til hovedinnhold

Barn med astma og deres foreldre: Læring, deltakelse og samarbeid

Dette er en presentasjon av en doktorgrad. Hvis du vil lese selve avhandlingen, må du ta kontakt med doktoranden eller utdanningsinstitusjonen.

Barn med astma og deres foreldre, trenger støttetilbud i hverdagen basert på deres perspektiver.

Bakgrunn: Astma er den hyppigste kroniske sykdommen i barnealderen og sykdommen påfører barn og familier personlige og sosiale påkjenninger. For å håndtere hverdagen trenger barn og foreldre kunnskap.

 

Hensikt: Gjennom aksjonsforskning utvikle læringstilbud til barn og foreldre der den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i barns, foreldres og helsepersonells vurderinger om hva som er viktig å lære.

 

Metode: Avhandlingen består av fem studier ut fra to prosjekter på en barneavdeling i Norge der både barn (7–10 år), foreldre og helsepersonell deltok. Data ble samlet inn gjennom barnesentrerte metoder, dybdeintervju, fokusgrupper, aksjonsforskning, tegninger og observasjon.

 

Resultat: Barn med astma var redde for forverrelser av astmaen og hvordan sykdommen påvirker dem. De kjente astma i hele kroppen og situasjonen endret seg raskt fra vanlig lek til at all energi var borte. Barna som deltok lagde tegninger som viste barn som blir hengende etter i lek og aktivitet. De fortalte at de opplever et dilemma om de skal fortelle om astmaen til andre eller holde den hemmelig. Både barn og foreldre erfarte det å dele erfaringer i gruppe som betydningsfullt. Fortellinger, bilder og barnas egne tegninger fungerte godt i kommunikasjon og pedagogisk tilnærming.

 

Konklusjon: For å støtte barn og foreldre til å håndtere astma i hverdagen, er det viktig at helsepersonell legger til rette for læring ved å utforme læringstilbud som tar utgangspunkt i deres perspektiver. Når barna selv er aktive og deres egne erfaringer brukes i dialog med helsepersonell styrkes troen på egne krefter og gir handlekompetanse.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.