fbpx Stress, sosial støtte, generell mestringsforventning og helserelatert livskvalitet hos pasienter med nevroendokrin kreft Hopp til hovedinnhold

En tverrsnitts- og pilotstudie: Stress, sosial støtte, generell mestringsforventning og helserelatert livskvalitet hos pasienter med nevroendokrin kreft

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

Gjennom gruppeundervisningen fikk pasientene redusert stress, økt mestringsforventning og bedre livskvalitet.

Bakgrunn: Nevroendokrin kreft er en sjelden, saktevoksende kreft. Når sykdommen ikke kan kureres med kirurgi består lindrende behandling i å dempe veksten av kreftceller og å bidra til best mulig livskvalitet for pasienten. Kunnskap om pasientens livskvalitet er viktig for å kunne gi hensiktsmessig behandling, informasjon og oppfølging.

 

Hensikt: Hensikten med avhandlingens tre delstudier var; 1) å kartlegge pasientenes opplevelse av livskvalitet sammenliknet med et utvalg fra den generelle befolkningen, 2) å evaluere sammenhengen mellom stress, sosial støtte og generell mestringsforventning og livskvalitet, 3) å evaluere endring i pasientenes opplevelse av stress, mestringsforventning og livskvalitet etter et halvt års undervisningsprogram.

 

Metode: To av delstudiene er kartleggingsstudier. Den tredje er en pilotstudie der pasientene fikk tilbud om å delta i et undervisningsprogram over 26 uker. Pasientene svarte på spørreskjemaene første gang før de startet undervisningsprogrammet, så to uker etter at de hadde hatt undervisning om sykdommen, ernæring, fysisk aktivitet, sosiale rettigheter og reaksjoner på alvorlig sykdom, og gruppesamtaler om de samme temaene. Tredje gangen de svarte på spørreskjema var etter at de hadde hatt gruppesamtaler hver fjerde uke og ukentlige telefonsamtaler med sykepleier i 24 uker.

 

Resultat: Pasientene hadde dårligere livskvalitet enn normalbefolkningen, og rapporterte om stress som hadde negativ innvirkning på livskvalitet. Sosial støtte og mestringsforventning hadde positiv innvirkning på livskvalitet. Resultatene viser også at pasientene gjennom gruppeundervisningen fikk redusert stress, økt mestringsforventning og bedre livskvalitet.

 

Konklusjon: Studien bidrar til å legge et bedre grunnlag for videre utvikling, implementering og oppfølging av undervisningsprogram for pasienter med nevroendokrin kreft.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.