fbpx Smerte og smertebehandling Hopp til hovedinnhold

Nyttestoff fra Helsebiblioteket: Smerte og smertebehandling

Gutt med magesmerter som ligger på sofaen med et pledd over seg.
Vondt: Magesmerter hos barn vil ofte gå over av seg selv, men kan også være tegn på noe alvorlig. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Gjennom Helsebiblioteket.no finner du smarte tips og lenker til kunnskap om smerter.

Smerte har blitt omtalt som gaven ingen vil ha. Smerte beskytter oss mot skade, og er på den måten nyttig for oss rent fysisk. Men smerte har også en psykologisk side. Man blir redd og nedstemt ved å føle eller forvente smerte. 

 

Praktisk eksempel

På Helsebiblioteket.no finnes det flere gode kilder til informasjon om forskjellige typer smerter og behandlingen av dem. La oss ta utgangspunkt i et praktisk eksempel: 
Du jobber på legevakt og inn kommer en 50 år gammel mann med et andregrads brannsår som dekker framsiden av høyre lår. Hvor kan du finne anbefalt behandling? Det naturlige førstevalget er Legevakthåndbokens kapittel om brannskader. Der finner du en grei definisjon av første-, andre- og tredjegradsforbrenning, samt en enkel måte å beregne omfanget av forbrenningen på. 
Vår pasients skade regnes som en mindre skade, og han kan behandles på legevakt. Smertestillende gis ved behov, og såret skal dekkes til sterilt. Framgangsmåten kan du lese i Legevakthåndboken. Helsebiblioteket har kjøpt fri Legevakthåndboken for alle med norsk IP-adresse, og boken finnes også som gratis mobil-app for iPhone og Android-telefoner.

 

Generelle oppslagsverk

Smerte forekommer ved mange tilstander, og smertebehandling er beskrevet i en rekke sammenhenger i Helsebibliotekets kilder. 
Hvis du ganske enkelt søker på smerte i søkefeltet øverst på Helsebiblioteket.no, får du opp en ramme med treff i de viktigste kildene. Der ser du at oppslagsverket BMJ Best Practice har en rekke artikler som heter «Assessment of –pain». Blant artiklene finner du vurdering av magesmerter hos barn, gravide samt kroniske magesmerter. Disse artiklene er til stor hjelp ved diagnostikk og er primært skrevet for allmennleger, men andre kan også ha stor nytte av dem. 

 

Magesmerter hos barn

For eksempel vil magesmerter hos barn ofte gå over av seg selv, men smertene kan også være et tegn på at noe er alvorlig galt. Kapittelet om vurdering av magesmerter hos barn; «Assessment of abdominal pain in children», viser først de vanligste differensialdiagnosene, og deretter de mindre vanlige. Dette er praktisk fordi det gir tips om hva man bør undersøke først. 
Oppslagsverket UpToDate har også bred dekning av smerte. Der får du et godt overblikk rett og slett ved å søke på «pain» i oppslagsverkets eget søk. 

 

Egne retningslinjer 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for smertebehandling. Den mest generelle er legeforeningens Retningslinjer for smertelindring, men smertelindring er høyst aktuelt i kreftbehandling, og det finnes en egen retningslinje for dette: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. 
Hvis du skal gi smertestillende legemidler, er det viktig å dosere riktig. Morfin har for eksempel åndedrettsdempende virkning i større doser.

 

App

Helsebiblioteket har laget en app for å hjelpe deg med legemiddelutregning. Ut fra ordinert dose kan du regne ut hvor mange tabletter, hvor fort et drypp skal gå og så videre. Appen er tilpasset iPhone og Android-telefoner og har fått navnet Legemiddelutregning. 
Har du gitt for mye morfin, finnes det en behandlingsanbefaling fra Giftinformasjonen på Helsebiblioteket. En samlet oversikt over behandlingsanbefalinger ved forgiftninger finner du på www.helsebiblioteket.no/forgiftninger. 

 

Aktuelle lenker: 

www.helsebiblioteket.no
www.lvh.no
Søk på smerte hos Helsebiblioteket

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.