fbpx Impact of a surgical checklist on safety culture, morbidity and mortality. A stepped-wedge cluster randomised controlled trial Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Impact of a surgical checklist on safety culture, morbidity and mortality. A stepped-wedge cluster randomised controlled trial

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

Avhandlingen ser på effekten bruk av sjekklister kan ha for kommunikasjon og sikkerhetskultur ved kirurgiske inngrep.

Bakgrunn: Introduksjon av kirurgiske sjekklister bidrar til forbedret kommunikasjon i det kirurgiske teamet. Enkeltstudier har vist at sjekklistene kan forbedre sikkerhetskulturen og redusere både komplikasjoner og dødelighet. Systematiske oversiktsartikler har etterlyst randomisert kontrollerte studier for å få sikrere kunnskap om sjekklistenes effekt.

Hensikt: Hensikten har vært 1) validere en spørreundersøkelse om sikkerhetskultur i sykehus (Hospital Survey on Patient Safety Culture), 2) undersøke om det å innføre Verdenshelseorganisasjons «Sjekklisten for trygg kirurgi» påvirker sikkerhetskulturen hos operasjonspersonell, 3) undersøke om innføring av sjekklisten har effekt på komplikasjoner, liggetid og dødelighet opp til 30 dager etter operasjon.

Metode: Den første del av studien er en tverrsnittsundersøkelse av sikkerhetskulturen hos operasjonspersonalet ved et universitetssykehus. Den andre delen er en prospektiv kohort studie med intervensjon- og kontrollgruppe, før og etter innføring av «Sjekklisten for trygg kirurgi». Den tredje delen av studien er en gruppe-randomisert studie med stegvis implementering av «Sjekklisten for trygg kirurgi».

Resultater: Spørreskjemaet var egnet for bruk i denne kirurgiske populasjonen, med adekvat intern konsistens og reliabilitet. Skjemaets faktorstruktur ble verifisert. Innføring av «Sjekklisten for trygg kirurgi» har i begrenset grad påvirket operasjonspersonalets oppfatning av sikkerhetskulturen. Komplikasjoner ble redusert fra 19,9 prosent til 12,4 prosent (P>0,001) etter introduksjon av sjekklisten. I de kirurgiske prosedyrene hvor alle tre delene av sjekklisten var brukt, ble komplikasjonene redusert til 11,5 prosent, (P>0,001). Liggetid ble signifikant redusert med 19,2 timer. Dødelighet ble redusert fra 1,6 prosent til 1,0 prosent (P=0,151).

Konklusjon: «Sjekklisten for trygg kirurgi» har vist robust reduksjon av komplikasjoner, og signifikant reduksjon av liggetid i sykehus.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.