fbpx Psykososiale utfordringer og oppfølgingsbehov hos personer med hjerneslag i arbeidsfør alder. En kvalitativ, utforskende studie Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Psykososiale utfordringer og oppfølgingsbehov hos personer med hjerneslag i arbeidsfør alder. En kvalitativ, utforskende studie

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

Yngre mennesker kan ha andre utfordringer enn eldre etter et hjerneslag. Doktoranden har sett på både effekten av en dialogbasert sykepleierintervensjon kort tid etter sykdomsdebud, og erfaringer med å leve med hjerneslag på lengre sikt.

Bakgrunn: Å rammes av hjerneslag i alderen 18–67 år, innebærer å bli truet av en alvorlig lidelse i en fase av livet når utdanning, karriere og etablering av familie står i sentrum. Få studier har undersøkt utfordringene disse unge personene med hjerneslag står overfor.

Hensikt: Å utforske de psykososiale utfordringene og oppfølgingsbehov hos personer med hjerneslag som er i arbeidsfør alder.

Metode: To studier besto av utprøving av en dialogbasert sykepleieintervensjon det første året etter sykdomsdebut. To studier fokuserte på erfaringer med å leve med hjerneslag og behovet for psykososial oppfølging i et lengre perspektiv.

Resultater: Deltakerne strevde med å få tilgang til relevante helse- og omsorgstjenester. Oppfølgingen ble beskrevet som tilfeldig og lite tilpasset behovene til gruppen. Deltakerne opplevde deltakelse i intervensjonen som en støtte i den tidlige fasen. Utfordringene som følge av hjerneslaget varierte over tid. Hjerneslaget medførte en risiko for å komme i en marginalisert posisjon i familie- og arbeidsliv det første året etter sykdomsdebut. Etter hjerneslaget ble utfordringene beskrevet som et strev med å strekke til for å ivareta familien. Uetablerte personer og deltakere i foreldreroller ble funnet å være spesielt sårbare.

Konklusjon: Å fortolke og mestre situasjonen etter hjerneslag krever individuell støtte og et oppfølgingssystem tilpasset personenes spesifikke livsløp. De daglige krav gjør at unge som gjennomgår hjerneslag har behov for et oppfølgingssystem hvor de kan snakke om forpliktelser i familie- og arbeidsliv. Å ha mulighet til å snakke om erfaringene utenfor den hjemlige kontekst, vil ha betydning for å kunne forebygge psykososiale problemer.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.