fbpx Sykepleie til eldre – kompetansemålingsverktøy. Utvikling og psykometrisk evaluering av et instrument som måler helsepersonells kompetanse i sykepleie til eldre i kommunehelsetjenesten Hopp til hovedinnhold

Sykepleie til eldre – kompetansemålingsverktøy. Utvikling og psykometrisk evaluering av et instrument som måler helsepersonells kompetanse i sykepleie til eldre i kommunehelsetjenesten

Bakgrunn: Syke, eldre pasienter i kommunehelsetjenesten er avhengige av at helsepersonell har høy kompetanse til å gi rett helsehjelp til rett tid. Kunnskap om eksisterende kompetanse og identifisering av behov for kompetanseheving, er en viktig del av kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Hensikt: Studiens hensikt var å bidra til evaluering av kvalitet i kommunale helsetjenester ved å utvikle et kompetansemålingsinstrument for helsepersonell som jobber i sykehjem og hjemmetjenester.

Metode: Spørreskjemaet ble grundig utviklet over en treårsperiode. Innholdet ble fastsatt i samarbeid med 42 eksperter på eldreomsorg for å sikre at skjemaet måler det som er relevant kompetanse. I utviklingsprosessen ble spørreskjemaet testet på helsepersonell før den første pilotundersøkelsen ble besvart av 1016 helsepersonell fra ni norske kommuner.

Resultat og konklusjon: Spørreskjemaet måler kompetansen til tre sentrale yrkesgrupper i kommunene: Sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte. Helsepersonellet blir blant annet spurt i detalj om hva de kan om sykdommer hos eldre, hvordan de vil handle i en gitt situasjon og hvordan helsepersonellet samhandler med annet personell og pårørende. Svarene helsepersonellet gir viser om de forstår sykdomsbildet hos den eldre pasient, og om de kan gjøre de rette observasjonene og sette i gang de riktige tiltakene slik at pasienter får tilstrekkelig og forsvarlig helsehjelp. Statistiske analyser tyder på at spørreskjemaet er pålitelig og gyldig til å måle helsepersonells kompetanse. Videre utvikling og kompetansemåling i samarbeid med norske kommuner er anbefalt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse