fbpx Oppfølgingssamtaler om psoriasis Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Oppfølgingssamtaler om psoriasis

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

« Educational and self-management interventions for patients with psoriasis in the context of climate/heliotherapy »

Psoriasis rammer 2–3 prosent av befolkningen. Mye av ansvaret for behandling og livsstilsvalg som kan påvirke sykdommen, hviler på pasienten selv. I sin doktorgradsavhandling har Larsen sett på hvilken effekt motiverende oppfølgingssamtaler etter klimabehandling kan ha for denne pasientgruppen.

  • Doktorand: Marie Hamilton Larsen
  • Disputerte: 18. desember 2015
  • Utgått fra: Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

 

3 spørsmål til Larsen

  1. Hva tilfører forskningen din av ny innsikt? – Studien viser at oppfølging etter klimabehandling med motiverende telefonsamtaler om hudbehandling og livsstilsvalg for personer med psoriasis bidrar til bedre egenmestring (self-management) og mindre psoriasisutslett tre og seks måneder etter behandlingen. Samtalene hadde også positiv effekt på blant annet sykdomsforståelse, livskvalitet, mestringstro med hensyn til livsstilsendring og kunnskap om psoriasis. Intervensjonen med motiverende samtaler var kostnadseffektiv, da studiegruppa hadde lavere helserelaterte utgifter i seks måneder etter behandling.
  2. Hvilke metoder har du benyttet? – Avhandlingen inneholdt tre delstudier med ulike metoder. Den første var en systematisk kunnskapsoppsummering av tidligere forskning, og ga oversikt over pasientundervisning og egenmestringstiltak for pasienter med psoriasis. Den andre studien var en randomisert, kontrollert intervensjonsstudie der man undersøkte effekter av motiverende samtaler per telefon i tre måneder etter klimabehandling på Gran Canaria. Den tredje studien var en helseøkonomisk evaluering av intervensjonen.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? – Avhandlingen belyser viktigheten av støtte til egenmestring for å møte individuelle behov hos pasienter med psoriasis. Sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med behandling og oppfølging av personer med psoriasis eller andre kroniske sykdommer, kan bli inspirert til å benytte egenmestringsstøttende metoder som motiverende samtale, i tillegg til tradisjonell undervisning og veiledning. For å håndtere sykdommen best mulig, har pasientene behov for oppfølging med hensyn til både behandlings- og livsstilsvalg. Slik individuell oppfølging har potensial til å forminske alvorlighetsgraden av sykdom og forbedre livskvalitet.

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.