fbpx Smerteopplevelse etter hjertekirurgi Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Smerteopplevelse etter hjertekirurgi

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

« Pain experiences of men and women following cardiac surgery. A prospective longitudinal study »

Avhandlingen er basert på tre delstudier av totalt 416 pasienter, som har gjennomgått hjertekirurgi. Formålet var å kartlegge forekomst og grad av smerte, samt og effekten av en informasjonsbrosjyre om smertehåndtering gitt ved utskrivelse. Resultatene tyder på at mange opplever ukontrollerte smerter i dagene etter operasjon, og 29% av pasientene hadde fortsatt smerter knyttet til operasjonen ett år etter. Det ble ikke påvist noen effekt av brosjyren.

  • Doktorand: Ann Kristin Bjørnnes
  • Disputerer: 7. oktober 2016
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

 

3 spørsmål til Bjørnnes

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Resultatene tyder på at mange pasienter opplever ukontrollerte smerter gjennom de fire første dagene etter hjerteoperasjon. Ingen effekt av brosjyren (se metodebeskrivelse nedenfor) gitt ved utskrivelse ble påvist, og 29 prosent av pasientene hadde fortsatt smerter knyttet til operasjonen ett år etter. 12 måneder etter operasjonen rapporterte 15 prosent av kvinnelige deltakere og 7 prosent av mannlige deltakere at de hadde moderate eller sterke smerter. Smerte ved 12 måneder hadde sammenheng med mer komorbiditet, lavere utdanning og smerte i hvile ved én måned. For kvinner gav lavere forbruk av smertestillende medikamenter under sykehusoppholdet, og bekymringer relatert til kommunikasjon om smerte og smertelindring, en økt sannsynlighet for vedvarende smerter ved 12 måneder.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Avhandlingen er basert på tre delstudier av totalt 416 pasienter som gjennom gikk koronar-bypass og/eller klaffeoperasjon fra 2012-2013. Effekten av en informasjonsbrosjyre om smertehåndtering gitt ved utskrivelse fra sykehus etter åpen hjertekirurgi ble undersøkt i en randomisert kontrollert studie. Forekomst og intensitet av postoperative smerter ble også kartlagt.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Resultatene indikerer behov for mer forskning på tiltak som kan hjelpe pasienter til å håndtere smerter etter hjertekirurgi. Disse tiltakene må vurdere om kvinner har ulike behov for støtte og informasjon om smertebehandling i forhold til menn.
Les også:

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.