fbpx Smerter ved gange etter innsetting av total kneprotese Hopp til hovedinnhold

Forskningsnytt: Smerter ved gange etter innsetting av total kneprotese

Bildet viser et kne med et stort, loddrett arr etter en total kneoperasjon (total kneprotese).
FAKTORER AVGJØR: En bedre kartlegging av preoperative risikofaktorer hos pasientene kan bedre resultatene av innsetting av total kneprotese. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Faktorer som preoperativ smerte, fatigue og depresjon kan forutsi smerte ved gange hos pasienter ett år etter at de har fått satt inn total kneprotese. 

Studier viser at mellom ti og 34 prosent av pasientene fortsatt har smerter ett år etter at de har fått satt inn total kneprotese (TKN). Funksjonelle begrensninger er også vanlige. Nyere metoder for longitudinell dataanalyse kan identifisere undergrupper av pasienter som er mer utsatte eller har dårligere effekt av den intervensjonen vi forsker på. En studie viste at 37 prosent av pasientene i studien fremsto som en undergruppe med flere funksjonelle begrensninger etter TKN: De var eldre, kvinner, hadde høyere KMI, lavere skår på mental helse og mindre styrke i lårmusklene.

I denne studien ønsket forskerne å identifisere ulike undergrupper av pasienter som hadde smerte tilknyttet gange ett år etter innsetting av TKN. 202 artrosepasienter fylte ut et spørreskjema om smerte, fatigue, engstelse, depresjon og andre sykdommer dagen før operasjonen. Smerte tilknyttet gange ble kartlagt før operasjonen, den fjerde postoperative dagen samt seks uker, tre måneder og tolv måneder etter operasjonen.

Studien viste to tydelige undergrupper av pasienter. Den største ble kalt «kontinuerlig forbedring» (n = 157) og rapporterte om mindre smerte tilknyttet gange preoperativt og gradvis mindre smerte tilknyttet gange det første året etter operasjonen. Den andre gruppen (n = 45) ble kalt «tilbakevendende smertepåvirkning» og rapporterte om preoperative smerter, gradvis bedring inntil tre måneder etter operasjonen og deretter tilbake til smertenivået de hadde før de fikk TKN. Faktorer som kunne forutsi smerte ved gange etter ett år var preoperativ smerte, fatigue og depresjon. Forskerne anbefaler derfor bedre kartlegging av preoperative risikofaktorer hos pasientene for å bedre resultatene av TKN.

Referanse

Lindberg MF, Miaskowski C, Rustøen T, Rosseland LA, Cooper BA, Lerdal A. Factors that can predict pain with walking, 12 months after total knee arthroplasty: A trajectory analysis of 202 patients. Acta Orthopaedica 2016:1–7.

Kommentar

Vi trenger flere studier som kan forklare hvorfor pasienter responderer så ulikt på den behandlingen de får. Pasienter har store forventninger til et mer funksjonsdyktig liv etter en kneproteseoperasjon. Studien til Lindberg med kollegaer viser oss hvor viktig det er å bruke screeningverktøy for å avdekke hvilke pasienter som vil trenge ekstra hjelp etter operasjonen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.