fbpx Telemedisin kan hjelpe kolspasienter Hopp til hovedinnhold

Telemedisin kan hjelpe kolspasienter

Bildet viser et røntgenbilde av noen lunger, der lungene er farget røde.
STREVER MED Å PUSTE: Personer med alvorlig grad av kolssykdom har redusert livskvalitet med høy symptombyrde. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Flere kolspasienter som fikk telemedisinsk oppfølging etter utskriving, rapporterte om høyere livskvalitet og mindre alvorlige begrensninger i daglige funksjoner.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) som har fått utvikle seg til en alvorlig grad av sykdommen, vil påvirke pasientenes livskvalitet negativt med høy symptombyrde. Pasientene strever særlig med å puste, noe som begrenser deres daglige aktiviteter. Tidligere studier har vist lovende resultater ved å anvende telemedisinsk oppfølging av kolspasienter.

Målet med studien var å beskrive hvordan ti kolspasienter opplevde å få telemedisinsk oppfølging etter utskriving. Oppfølgingen besto av et nettbrett med videokamera og pulsoksymeter for daglig måling av puls og oksygenmetning. I tillegg fikk pasientene spørsmål om deres subjektive symptomer som følge av kols. Videre ble de fulgt opp av sykepleiere tilknyttet et telemedisinsk senter.

Pasientene ble rekruttert fra en større europeisk intervensjonsstudie som skulle måle effekten av den telemedisinske oppfølgingen. Data ble samlet inn ved hjelp av dybdeintervjuer og analysert med deskriptiv fenomenologisk metode som beskrevet av Giorgi (2009).

Pasientene beskrev at kols ga dem store begrensninger i daglige funksjoner, men at den telemedisinske oppfølgingen bidro til å gjøre begrensningene mindre alvorlige. De syntes det var mest positivt med økt tilgang til sykepleiere tilknyttet det telemedisinske senteret. Ved å måle egne helsedata fikk pasientene også bedre innsikt i egen helsesituasjon, og flere beskrev at de fikk høyere livskvalitet.

De pasientene som hadde mest alvorlig grad av kols, opplevde at telemedisinsk oppfølging var nyttigere enn dem som var mindre plaget av funksjonsbegrensninger tilknyttet sykdommen.

Referanse

Barken TL, Thygesen, E, Söderhamn U. Unlocking the limitations: living with chronic obstructive pulmonary disease and receiving care through telemedicine – a phenomenological study. Journal of Clinical Nursing; 2017. Doi:10.1111/jocn.13857

Kommentar

I denne kvalitative studien viser forskerne mer detaljert hvordan et lite utvalg av deltakerne i en stor intervensjonsstudie hadde erfart å anvende telemedisinsk utstyr. Utvikling av ulike apper og elektronisk oppfølging av pasienter er i skuddet, og da blir det viktig å høre hva pasientene mener om teknologien. Studien til Barken og medarbeidere gir oss økt innsikt i hvordan kolspasienter med sine sykdomserfaringer kunne bruke teknologien. De har også vist oss hvem som hadde mest nytte av telemedisinsk oppfølging.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.