fbpx Omsorg tar mye tid for pårørende Hopp til hovedinnhold

Omsorg tar mye tid for pårørende

Portrett av eldre kvinne med voksen datter
BARNA MÅ TRÅ TIL: Foreldrene blir eldre og sykere samtidig som færre får institusjonsplass. Da må ofte barna, som regel døtrene, gå inn og kompensere når hjemmesykepleien ikke strekker til. Foto: Dmitry Berkut, Mostphotos

Barn av pleietrengende foreldre har ofte problemer med å stå i full jobb selv om foreldrene får hjemmesykepleie.

Forskning har vist at barna til syke og pleietrengende eldre ofte får problemer med å opprettholde full jobb. Noen velger redusert stilling, og andre dropper helt ut av arbeidsmarkedet. Vi vet for lite om hvilken type tiltak som bidrar til økt arbeidsdeltakelse og yrkesinnsats blant voksne som pleier sine gamle foreldre.

I denne studien ønsket forskerne derfor å teste ut hvordan offentlige omsorgstjenester som hjemmesykepleie og sykehjem påvirker yrkeslivet til voksne barn med pleietrengende foreldre. De samlet inn data fra en spørreundersøkelse blant 529 norske arbeidstakere, der 52 prosent var kvinner mellom 45–65 år, med en forelder fortsatt i live. Av disse foreldrene var 84 prosent kvinner.

Funn i studien viste at hvis mor eller far bodde på sykehjem, økte barnas arbeidsdeltakelse. Økningen var størst for døtre. Hjelp til pleie og omsorg fra hjemmesykepleien hadde derimot ingen positiv effekt på arbeidsdeltakelsen til barn av syke og pleietrengende foreldre.

Resultatene viser at det kreves intensiv oppfølging fra hjemmesykepleien for at dette tjenestetilbudet skal være til hjelp for barnas yrkesdeltakelse. Utviklingen er dessverre slik at foreldrene blir eldre og sykere samtidig som færre får institusjonsplass. Da må ofte barna, som regel døtrene, gå inn og kompensere når hjemmesykepleien ikke strekker til.

Referanse

Gautun H og Bratt C. Caring too much? Lack of public services to older people reduces attendance at work among their children. European Journal of Ageing. 2017;14:155–66.

Kommentar

Studien til Gautun og Bratt fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) viser hvor vanskelig det kan være å kombinere full jobb med å ta vare på gamle pleietrengende foreldre. Med eldrebølgen rett rundt hjørnet er det viktig å tenke nytt om eldreomsorg. Forskerne fra NOVA foreslår tiltak som økt satsing på dagsentere for eldre med pleiebehov, slik at barna deres kan være på jobben med god samvittighet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.