fbpx Risiko for smerter etter kneoperasjon Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Risiko for smerter etter kneoperasjon

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

<< Factors that predict the trajectories of acute pain, pain with walking, and self-rated health after total knee arthroplasty – a longitudinal study >>

Sykepleier Maren Falch Lindberg har undersøkt hvilke faktorer som gir økt risiko for vedvarende smerter og påvirkning av gangfunksjon etter innsatt kneprotese. Hun har fulgt drøyt 200 kneopererte pasienter frem til ett år etter operasjonen, og de som slet mest i ettertid, var dem som hadde hatt høyere smerteintensitet, mer fatigue, sterkere depressive symptomer og mer alvorlig sykdomsforståelse i forkant av operasjonen.

  • Doktorand: Maren Falch Lindberg
  • Disputas: 28. november
  • Utgått fra: Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

3 spørsmål til Lindberg

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen gir ny innsikt i smerteforløp gjennom det første året etter innsatt kneprotese. Studien viste at én av fem pasienter hadde et avvikende smerteforløp. I de første tre månedene rapporterte de reduksjon i smertepåvirkning ved gange. Etter ett år opplevde de imidlertid like mye smertepåvirkning av gangfunksjon som før de ble operert. Pasienter i gruppen med vedvarende smertepåvirkning ved gange var kjennetegnet av følgende preoperative faktorer: Høyere smerteintensitet, mer fatigue, sterkere depressive symptomer, og mer alvorlig sykdomsforståelse enn pasienter som fikk et godt resultat. 
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Vi brukte et longitudinelt design og kvantitative metoder fordi vi ønsket å få kunnskap om pasienters smerteforløp over tid. Dette designet egnet seg også godt til å studere preoperative faktorer og deres sammenheng med akutte smerter, langtidsforløp og selvrapportert helse etter ett år. Vi brukte kvantitative metoder for å undersøke akutte smerteforløp og forløp over tid og identifisere preoperative faktorer som hadde sammenheng med høyere smerteforløp.  
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Funnene i denne avhandlingen kan være interessant for mange grupper. For ortopeder og fysioterapeuter er det viktig å være oppmerksom på at noen pasienter opplever tilbakevendende smerter, som kan inntreffe etter siste kontroll i sykehuset. Sykepleiere og anestesileger vil ha nytte av kunnskap om hvilke preoperative kjennetegn de skal se etter for å identifisere pasienter som har risiko for sterke postoperative smerter. Dette er viktig for å planlegge og gjennomføre individualisert smertebehandling. Pasienter som får tilbud om kneproteseoperasjon kan ha nytte av å vite om de tilhører en risikogruppe for et dårligere resultat, og denne studien har bidratt med ny kunnskap om slike risikofaktorer.  
Les også:

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.