fbpx Overføring av rusproblemer mellom generasjoner Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Overføring av rusproblemer mellom generasjoner

Illustrasjon for nye doktorgrader
Illustrasjon: Mostphotos / Hilde Rebård Evensen Illustrasjon: Mostphotos / Hilde Rebård Evensen

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

<< Substance dependent women becoming mothers – breaking the intergenerational transference of substance use disorders >>

  • Doktorand: Eli Marie Wiig
  • Disputas: 11. september 2018
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin

For sin avhandling har sykepleier Eli Marie Wiig intervjuet rusavhengige småbarnsmødre og ansatte på en rusinstitusjon, samt mødrenes nærmeste støttepersoner. Wiig har studert hvordan utenforskap kan bidra til overføring av rusproblemer mellom generasjoner og utfordringer rusavhengige småbarnsmødre kan ha knyttet til å bygge støttende sosiale nettverk og trygge, forutsigbare familiemiljø.

3 svar fra Wiig

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen bidrar til forståelse av hvilke utfordringer rusavhengige småbarnsmødre står overfor. Vi fant fem store utfordringer: 1) Bli rusfri, 2) bli mamma (med en oppvekst med mangel på gode rollemodeller), 3) bearbeide traumer, 4) bygge et rusfritt sosialt nettverk, 5) bli en integrert samfunnsborger (for eksempel med utdanning og jobb). I andre delstudie gikk vi nærmere inn på utfordringene med sosial støtte, og i tredje delstudie gikk vi nærmere inn på hvordan ansatte som arbeider med denne pasientgruppen, hvorav en stor andel sykepleiere, forstår sine roller og utfordringer med tanke på å støtte familiene.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Dette er en kvalitativ studie, der jeg har benyttet individuelle dybdeintervju og fokusgruppeintervju for å samle data. Analysemetodene har vært systematisk tekstkondensering (Malterud 2012) og tematisk analyse (Braun & Clarke 2006). Rusavhengige småbarnsmødre er vanskelige å nå for hjelpeapparatet og for forskere, så det finnes lite kunnskap om hvordan de selv forstår og opplever sin livsverden og sine utfordringer og muligheter. Derfor var det nødvendig med et utforskende design og en fenomenologisk-hermeneutisk vinkling.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Sykepleiere i rusinstitusjoner er selvsagt en tydelig målgruppe for denne forskningen. Men jeg ønsker virkelig å nå frem til sykepleiere og andre i kommunenes helse- og sosialtjenester og barnevern. Helsesøstre, sykepleiere i psykisk helse, sosialtjeneste, rustjeneste og barnevern i tillegg til administrativ og politisk ledelse i kommunene. Forhåpentlig vil denne forskningen også bidra til mer innsikt for andre i oppvekstsektoren og familietjenester, for eksempel barnehageansatte, PPT og skoleansatte.
Les også:

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.