Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning

Illustrasjon for nye doktorgrader

Helsepersonell skal jobbe kunnskapsbasert, men hvor integrert er dette i bachelorutdanningen?

«Evidence-based practice in Bachelor healthcare education. A survey of attitudes, knowledge and behaviour»

Snibsøers avhandling viser at selv om bachelorstudenter innen ulike helsefag oppgir å være positivt innstilt til kunnskapsbasert praksis, har de ofte liten forståelse av forskningsterminologi og de utfører sjelden aktiviteter forbundet med kunnskapsbasert praksis.

  • Doktorand: Anne Kristin Snibsøer
  • Disputas: 11. juni 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

Tre svar fra Snibsøer

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Avhandlingen gir innsikt i tilgjengelige måleinstrument og utfall etter undervisning i kunnskapsbasert praksis blant bachelorstudenter i helsefag. Funnene kan tyde på at opplæring i kunnskapsbasert praksis ikke er godt nok integrert i høyere utdanning, og at tiltak er nødvendige for å utforske strategier som kan forbedre undervisning i kunnskapsbasert praksis på tvers av helsefaglige bachelorutdanninger.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Avhandlingen består av tre studier som primært benyttet kvantitative forskningsdesign. Anbefalinger fra COSMIN, en internasjonalt konsensusbasert taksonomi for måleegenskaper, ble fulgt i oversettelsen og valideringen av et spørreskjema som måler kunnskap, holdning og atferd knyttet til kunnskapsbasert praksis. Deretter ble det norske spørreskjemaet brukt i en survey for å undersøke forskjeller i kunnskap, holdning og atferd knyttet til kunnskapsbasert praksis blant bachelorstudenter på tvers av fagprofesjoner og norske utdanningsinstitusjoner. I den siste studien gjennomførte vi en tverrsnittstudie for å undersøke samsvar mellom selvrapportert og objektivt vurdert kunnskap om kvantitativ forskningsterminologi blant bachelor- og mastergradsstudenter på tvers av fagprofesjoner.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Forskningen vil være til nytte for lærere ved bachelorutdanninger og helsepersonell i klinisk praksis i forbindelse med implementering av Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).
Les også:
Last ned artikkel (pdf, 63.05 KB)

Skriv ny kommentar

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Nye doktorgrader av sykepleiere

Illustrasjon for nye doktorgrader

Sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag berikes med stadig flere doktorgradsavhandlinger. Her er noen av de nyeste, for deg som ønsker å holde deg oppdatert:

Har vi gått glipp av noe? Tips oss gjerne om sykepleiere som skal disputere eller nylig har disputert!

 

Nyeste disputaser

21. november 2019: Pårørende som omsorgspersoner for hjemmeboende med demens, J-M. Moholt, UIT

14. november 2019, Hvordan lykkes i forbedringsarbeid, A.S. Brandrud, UIO

11. november 2019: Å leve med langtids, mekanisk pustestøtte, Heidi Øksnes Markussen, UIB

6. november 2019: Reaksjoner hos personer med omsorgsansvar for intensivpasienter, H.B. Alfheim, UIO

5. november 2019: Utfordringer og samspill ved interkommunalt helsesamarbeid, E. Holen-Rabbersvik, UIA

11. oktober 2019: 

Les også: