fbpx Relasjoner mellom hjemmesykepleier og pasient i en NPM-tid Hopp til hovedinnhold

Relasjoner mellom hjemmesykepleier og pasient i en NPM-tid

Illustrasjon for nye doktorgrader

En ny doktoravhandling viser hvordan sykepleier-pasient relasjoner kan bli utfordret av ulike organisatoriske forhold og hva som gjøres for å kompensere.

« Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis – En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management »

Sykepleier Maria Strandås har i sin doktorgradsavhandling blant annet sett på hva som påvirker betingelsene for å utvikle omsorgsfulle relasjoner mellom pasient og sykepleier i hjemmesykepleien. Avhandlingen ønsker å synliggjøre hvordan det kan kompenseres for sviktende organisering for å leve opp til idealer og verdiprioriteringer i en tid med New Public Management.

  • Doktorand: Maria Strandås
  • Disputas: 18. juni 2019
  • Utgått fra: Nord universitet, Bodø

0 Kommentarer

Annonse
Annonse