fbpx – Det er en ny tid for landets sykepleiere Hopp til hovedinnhold

– Det er en ny tid for landets sykepleiere

OM PASIENTEN: –  Det handler til syvende og sist om at pasientene får den beste behandlingen. På den måten kan vi sammen styrke vår felles helsetjeneste, skriver Cecilie Myrseth (avbildet). Foto: Arbeiderpartiet

– Vi skal ruste tjenestene for en krevende kombinasjon mellom økt etterspørsel etter tjenester og en stadig mer krevende bemanningssituasjon, skriver innleggsforfatteren.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Sykepleiere, sammen med andre yrkesgrupper, sier tydelig ifra om at det er for knapt med tid i arbeidshverdagen. Det meldes om en dokumentasjon- og rapporteringsbyrde som har gått for langt. Ap-Sp-regjeringen er tydelig på at helsetjenesten skal dreies i retning av mer ansvar og tillit til dem som utfører oppgavene.

Mer makt skal med andre ord tilbake til helsepersonell. Dette mener vi også er til det beste for pasienten. En opptrapping av kapasitet, økt grunnfinansiering og utfasing av reformer som ikke fungerer – summen av dette er en tjeneste som er bedre både for ansatte og pasientene.

Jobber for en sterk offentlig helsetjeneste

For Arbeiderpartiet er det ikke mer privatisering og hjerneflukt fra den offentlige tjenesten som er løsningen i møte med dette. Vi er tydelig på at markedstenkning, målstyring og privatisering i helsetjenesten må reduseres.

Vi skal jobbe knallhardt for en sterk offentlig helsetjeneste, styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen – fordi dette er helt avgjørende i kampen mot økte sosiale og geografiske forskjeller. Vi bruker allerede mer pengene på de offentlige helsetjenestene, og vi avvikler privatiseringsreformer som ikke skaper løsninger for verken nåtidens eller fremtidens utfordringer.

Endret demografi og sykdomsbilde krever at vi bruker menneskelige ressurser på en god og riktig måte. Vi har oppnevnt en helsepersonellkommisjon for å fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet. Men det betyr ikke at vi ikke også iverksetter akutte tiltak.

Vi har gått i gang med å utdanne flere sykepleiere og spesialsykepleiere, og vi tar grep for å gi rom for enda flere ansatte. Flere å dele oppgavene på vil gjøre det lettere å stå i jobben over tid.

Digitalisering gir store muligheter

Nye generasjoner eldre innebærer også pasienter som vil ha mer medbestemmelse, tilgang til helseinformasjon og helsetjenester i hjemmet.

Teknologisk utvikling endrer arbeidshverdagen og kommunikasjon med pasienter. Alt dette krever en enorm omstilling som det må tilrettelegges godt for. Derfor skal vi blant annet etablere finansieringsmodeller som legger bedre til rette for trinnvis utvikling og realisering av sammenhengende e-helseløsninger.

Digitalisering gir store muligheter til å utvikle tjenestene til det beste for både pasienter, samtidig som det kan gi en enklere arbeidshverdag.

Vi er avhengig av at dialogen mellom sykepleiere og oss politikere er god. Og signalene må tas begge veier for best mulig resultat. Det er dem som har skoene på, som best vet hva som fungerer og ikke fungerer i praksis. På samme måte er vi som politikere avhengig av at helsepersonell og ledere følger opp politiske signaler. Men det krever at en får den den faglige støtten og kapasitetsrommet som trengs.

Det handler til syvende og sist om at pasientene får den beste behandlingen. På den måten kan vi sammen styrke vår felles helsetjeneste.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.