fbpx – Hovedregelen skal være ansettelse på heltid Hopp til hovedinnhold

– Hovedregelen skal være ansettelse på heltid

Bildet viser Ingvild Kjerkol og Marte Mjøs Persen

– En styrket heltidskultur krever innsats og vilje fra alle parter. Det er imidlertid ikke noe som lar seg løse over natten, skriver Ingvild Kjerkol og Marte Mjøs Persen.

I et intervju i Sykepleien 22. juni sier leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen, at regjeringens lovforslag for å styrke retten til heltidsstillinger neppe vil bety veldig mye for sykepleiere som jobber ufrivillig deltid, og at de foreslåtte tiltakene på langt nær er «tilstrekkelige til å oppnå regjeringens ambisiøse målsettinger om at heltid skal bli normen».

Vi synes hun her er vel pessimistisk.

Regjeringen har vært helt tydelige i vår regjeringsplattform på at faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Ufrivillig deltid og manglende heltidskultur er et stort problem og rammer særlig kvinner.

Derfor har vi nå altså lagt frem et forslag for Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid. Vi fastsetter en normgivende bestemmelse om at hovedregelen skal være ansettelse på heltid, og at behov for deltidsansettelser skal dokumenteres av arbeidsgiveren og drøftes med tillitsvalgte. Vi styrker også deltidsansattes fortrinnsrett ved å lovfeste at denne også gjelder fremfor ny innleie og til «ekstravakter og liknende».

Heltidskultur skapes over tid

Så registrerer vi at Sverresdatter Larsen er utålmodig og mener at dette ikke er nok. Og nei, hun har nok helt rett i at dette ikke er nok, for en heltidskultur skaper vi ikke med ett enkelt lovvedtak. Den skaper vi over tid og med innsats fra alle parter.

Vi tror og håper likevel at NSF-lederen tar feil når hun får det til å høres ut som at tiltakene vi foreslår, ikke vil få effekt i helsetjenesten i det hele tatt. Vi mener disse lovendringene vil bevisstgjøre arbeidsgivere og få dem til å tenke seg grundigere om før det lyses ut deltidsstillinger.

Vårt ønske er å endre en kultur og på den måten motvirke unødvendig og rutinemessig bruk av deltid, også i vår felles helsetjeneste.

Regjeringen jobber med en opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten.

Det er flere årsaker til deltidsproblematikken. Helsepersonellkommisjonen som ble oppnevnt før jul, skal også se på årsaker til og bruk av deltid, og peke på strukturelle endringer som kan redusere deltidsbruken. Videre tror vi at innføringen av pensjon fra første krone kan bidra til at regelverket ikke gir insentiver til å ansette i de minste stillingsbrøkene.

Regjeringen jobber samtidig med en opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten. Her vil selvsagt NSF og de andre fagforeningene inviteres inn til samarbeid, hvor forslagene forbundslederen løfter opp i intervjuet, også vil være aktuelle.

Viktig skritt i riktig retning

Vi deler utålmodigheten og engasjementet til NSF, og setter pris på at de støtter forslagene til lovendringer. Skal vi sikre mer heltid i helsetjenesten, må vi få med arbeidsgiverne på å tenke nøyere gjennom utlysningene sine, og vurdere om det finnes andre måter å løse arbeidskraftbehovet på enn å bruke deltidsstillinger.

Det er et lederansvar. Et ansvar også vi tar, og derfor mener vi at lovendringene vi foreslår, vil ta oss et viktig skritt i riktig retning.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse