fbpx – Student, sykepleier og lærer, er dere bevisst deres ansvar? Hopp til hovedinnhold

– Student, sykepleier og lærer, er dere bevisst deres ansvar?

TA ANSVAR: – Student, du har et ansvar for egen læring. Ta det ansvaret! Du har mulighet til å skape den beste utdanningen. Skap den! skriver studentlederen (avbildet). Foto: Kristin Henriksen / Norsk Sykepleierforbund

– Om du er villig til å kommunisere og ha en åpen dialog, kan du bli med å øke andelen sykepleierstudenter som kommer seg gjennom studiet – og som blir i yrket, skriver Edel Marlèn Taraldsen.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Kjære student, da du betalte semesteravgift, husker du kanskje at du måtte huke av på at du hadde «lest følgende» og at du «samtykket». Mest sannsynlig leste du ikke alt du samtykket i. Det er ikke å forvente at du skulle ha pugget alt, om du leste det.

Jeg vil sterkt anbefale deg å klikke deg inn på de dokumentene du tilsynelatende skal ha samtykket i, for der står det mye viktig. Hva kreves av deg og hva har du krav på? Hvilke rettigheter har du? Har du noen rettigheter? Det stilles ofte mange krav, mens det følger få rettigheter. Så kjenn din plass som student: Du vil få igjen for det!

Skill mellom fag og person

Kjære sykepleier, det kan være vanskelig å skille mellom fag og person når man er tett på en student over lengre tid. Det forventes dog at du skal klare det når du er veileder. Det forventes ikke at du har full klaff på det personlige planet med studenten. Hva skjer dersom man har dårlig kjemi med studenten?

I mange tilfeller opplever studenten at hun/han har en dårlig kjemi med veileder. Det kan øke faren for stryk i praksis. Men å stryke en student i praksis skal alltid gjøres på rett grunnlag. Grunnlaget skal baseres på faglighet, forsvarlighet, skikkethet, tilstedeværelse, læringsutbytte, lovbrudd og egnethet, for å nevne noe. Og det skal alltid fremkomme tydelig hva studenten må bli bedre på for å ha en reell mulighet til å bestå praksis, til tross for varsel om stryk.

Skal oppnå læringsutbytter

Kjære lærer, dialogen mellom deg, sykepleier og student er viktig. Det er ditt overordnet ansvar at studenten lærer det vedkommende skal i praksis. Er avdelingen lagt til rette for at studenten oppnår de læringsutbytter som praksisperioden krever? Og er det tydelig formidlet hvilke læringsutbytter studenten forventes å oppnå i praksisen?

Og husk: Er studenten informert om et eventuelt varsel om stryk, eller vil det komme som et sjokk? Om det kommer som et sjokk, har dialogen vært for dårlig – enkelt og greit.

Vi må tenke nytt og bedre

Vi trenger faglig sterke sykepleiere i fremtidens helsevesen. Vi trenger sykepleiere som tør å utfordre faget for å ta faget til nye høyder. Praksis er den arenaen hvor vi ønsker å utvikle disse sykepleierne dem som tør å stille spørsmål ved dagens praksis og som tenker nytt og bedre.

Vi kan ikke sette oss ned å anse oss som fornøyd og si at den beste sykepleierutøvelsen er i historien. Men som student i praksis er man ekstremt sårbar, og man «evalueres fra alle kanter». Dette kan føre til at man er ekstra forsiktig og at man ikke tør å si ifra fordi man er redd det skal påvirke vurderingsgrunnlaget.

Husk: Du som student skal få et varsel om stryk og vite muligheten for å forbedre deg før en eventuell stryk. Du kan ikke strykes i praksis om det ikke er helt tydelig at du skal strykes.

Vi har alle et ansvar

Student, du har et ansvar for egen læring. Ta det ansvaret! Du har mulighet til å skape den beste utdanningen. Skap den!

Sykepleier, du kan sikre at studenten blir din fremtidige kollega, så gjør hva som må til for at det skal bli en realitet og ikke minst for at du skal få en god og faglig dyktig kollega.

Lærer, du har det overordnede ansvaret, så sørg for at de andre er sitt ansvar bevisst og skap et godt samarbeid: til det beste for studenten.

Om vi sammen kan være vårt ansvar bevisst, kan vi redusere sykepleiermangelen – til det beste for pasienten og samfunnet. For det er jo det vi vil, ikke sant?

Les også:

Samordna opptak 2022: 23 prosent færre har sykepleie som førstevalg

OVERRASKENDE NEDGANG: Sykepleie er den største utdanningstypen innen utdanningsområdet «helsefag», både når det gjelder studieplasser og søkere. Totalt valgte 10 299 søkere sykepleie som førstevalg. Det er om lag 3000 færre enn i fjor. Illustrasjon: Monica Hilsen / Mostphotos

– Vi håper nedgangen vi ser ikke er en trend, sier leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen.

Ifølge Samordna opptak har det blitt sendt inn 134 954 søknader til  62 191 planlagte studieplasser. Selv om det er langt flere søkere enn studieplasser, er det likevel en nedgang på rundt 19 000 søkere fra i fjor, som var et rekordår.

23 prosent færre søkere

Sykepleie er den største utdanningstypen innen utdanningsområdet «helsefag», både når det gjelder studieplasser og søkere. Totalt valgte 10 299 søkere sykepleie som førstevalg. Det er om lag 3000 færre enn i fjor. Det er en nedgang på 23 prosent.

Universiteter og høyskoler har planlagt 5151 studieplasser for sykepleierstudenter, det betyr at det likevel er rundt to søkere til hver studieplass.

bildet viser leder av NSF Student Edel Marlen Taraldsen
FÆRRE SØKERE: – I begynnelsen av pandemien tenkte nok mange at å velge sykepleie er trygt og man gjør en viktig jobb. Nå er det nok mange flere som har fått med seg de dårlige lønns- og arbeidsbetingelsene til sykepleierne, sier leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen. (Foto: privat)

– Vi håper nedgangen vi ser ikke er en trend, sier leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen.

Siden det fremdeles er langt flere studieplasser enn søkere, er studentlederen forsiktig med å si at tallene bekymrer per i dag. Taraldsen tror den store prosentvise nedgangen har flere forklaringer.

– I begynnelsen av pandemien tenkte nok mange at å velge sykepleie er trygt og man gjør en viktig jobb. Nå er det nok mange flere som har fått med seg de dårlige lønns- og arbeidsbetingelsene til sykepleierne, sier hun.

Hvor er de nye studieplassene?

Regjeringen opprettet 500 nye studieplasser i desember 2021, hvor flere av disse var tenkt til grunnutdanningen.

– Denne økningen er ikke en løsning for å imøtekomme sykepleiermangelen. Jeg oppfatter det som at regjeringen har en «kvantitet over kvalitet»-holdning. Disse ekstra studieplassene synes ikke på oversikten over de planlagte plassene, og da er det fristende å spørre seg selv: Har regjeringen skjønt at det er andre tiltak som må på plass først, og at de ikke bare kan øke antall studieplasser for å imøtekomme sykepleiermangelen? undrer Taraldsen.

– Så vidt jeg kan se er det sju flere planlagte studieplasser i år, så hvor er det blitt av de nye studieplassene, undrer Taraldsen.

– Er det slik at skolene ikke har opprettet flere plasser fordi de ikke kan skaffe nok praksisplasser? Jeg skulle gjerne hatt svar på dette fra politikerne, sier hun.

Størst nedgang i Bærum

Det er prosentvis nedgang i antall søkere på alle studiestedene, med unntak av Narvik (160 flere søkere i år).

Den største nedgangen fra i fjor finner vi i Bærum, hvor søkerantallet er halvert (49 prosent). Fra 2262 i 2021 til 1164 i år.

Søkermassen til Bodø, Hammerfest, Harstad, Molde, Namsos, Porsgrunn, Stavanger, Stord og Tromsø går ned med over 30 prosent.

I Oslo er det en markant nedgang i antall søkere til de 1030 planlagte studieplassene. Nær 2000 færre søkere i år enn i fjor. I 2021 var det 9354 søkere i år er det bare 7363. Nedgangen er på 26 prosent sammenliknet med 2020. Nedgangen er på 21 prosent mot i fjor.

I de andre storbyene er det også nedgang. Bergen har 1200 færre søkere, Stavanger nær 1200 færre,

Utdanningen i Lillestrøm har over 1100 færre søkere enn fjoråret. Fra 4190 i 2021 til 3014 i år. Det er planlagt 192 studieplasser i Lillestrøm. En nedgang på 28 prosent.

– Normalt nivå

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe synes tallene er gode nyheter. Han sa på pressekonferansen at selv om det er en nedgang i søkere til sykepleierutdanningen, er den fremdeles populær med nesten to søkere til hver studieplass.

– Det er bra, for pandemien har virkelig vist oss behovet for dyktige og dedikerte sykepleiere. Og vi ser at det er et stort behov for sykepleiere fremover, sier Borten Moe i en pressemelding.

Han mener tallene er tilbake på et mer normalt nivå, og at det er en forventet nedgang.

– Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Flere tall og statistikk om søkertallene finner du hos Samordna opptak

Søkertall
  • 134 954 personer har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak.
  • Universiteter og høgskoler har lyst ut 62 191 studieplasser fordelt på 1 317 studier.
  • I 2022 har 80 729 kvinnelige søkere og 54 225 mannlige søkere søkt opptak til grunnstudier ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette utgjør en kvinneandel på 59,8 prosent og en mannsandel på 40,2 prosent.

Kilde: Samordna opptak

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.