fbpx – Student, sykepleier og lærer, er dere bevisst deres ansvar? Hopp til hovedinnhold

– Student, sykepleier og lærer, er dere bevisst deres ansvar?

– Om du er villig til å kommunisere og ha en åpen dialog, kan du bli med å øke andelen sykepleierstudenter som kommer seg gjennom studiet – og som blir i yrket, skriver Edel Marlèn Taraldsen.

Kjære student, da du betalte semesteravgift, husker du kanskje at du måtte huke av på at du hadde «lest følgende» og at du «samtykket». Mest sannsynlig leste du ikke alt du samtykket i. Det er ikke å forvente at du skulle ha pugget alt, om du leste det.

Jeg vil sterkt anbefale deg å klikke deg inn på de dokumentene du tilsynelatende skal ha samtykket i, for der står det mye viktig. Hva kreves av deg og hva har du krav på? Hvilke rettigheter har du? Har du noen rettigheter? Det stilles ofte mange krav, mens det følger få rettigheter. Så kjenn din plass som student: Du vil få igjen for det!

Skill mellom fag og person

Kjære sykepleier, det kan være vanskelig å skille mellom fag og person når man er tett på en student over lengre tid. Det forventes dog at du skal klare det når du er veileder. Det forventes ikke at du har full klaff på det personlige planet med studenten. Hva skjer dersom man har dårlig kjemi med studenten?

I mange tilfeller opplever studenten at hun/han har en dårlig kjemi med veileder. Det kan øke faren for stryk i praksis. Men å stryke en student i praksis skal alltid gjøres på rett grunnlag. Grunnlaget skal baseres på faglighet, forsvarlighet, skikkethet, tilstedeværelse, læringsutbytte, lovbrudd og egnethet, for å nevne noe. Og det skal alltid fremkomme tydelig hva studenten må bli bedre på for å ha en reell mulighet til å bestå praksis, til tross for varsel om stryk.

Skal oppnå læringsutbytter

Kjære lærer, dialogen mellom deg, sykepleier og student er viktig. Det er ditt overordnet ansvar at studenten lærer det vedkommende skal i praksis. Er avdelingen lagt til rette for at studenten oppnår de læringsutbytter som praksisperioden krever? Og er det tydelig formidlet hvilke læringsutbytter studenten forventes å oppnå i praksisen?

Og husk: Er studenten informert om et eventuelt varsel om stryk, eller vil det komme som et sjokk? Om det kommer som et sjokk, har dialogen vært for dårlig – enkelt og greit.

Vi må tenke nytt og bedre

Vi trenger faglig sterke sykepleiere i fremtidens helsevesen. Vi trenger sykepleiere som tør å utfordre faget for å ta faget til nye høyder. Praksis er den arenaen hvor vi ønsker å utvikle disse sykepleierne dem som tør å stille spørsmål ved dagens praksis og som tenker nytt og bedre.

Vi kan ikke sette oss ned å anse oss som fornøyd og si at den beste sykepleierutøvelsen er i historien. Men som student i praksis er man ekstremt sårbar, og man «evalueres fra alle kanter». Dette kan føre til at man er ekstra forsiktig og at man ikke tør å si ifra fordi man er redd det skal påvirke vurderingsgrunnlaget.

Husk: Du som student skal få et varsel om stryk og vite muligheten for å forbedre deg før en eventuell stryk. Du kan ikke strykes i praksis om det ikke er helt tydelig at du skal strykes.

Vi har alle et ansvar

Student, du har et ansvar for egen læring. Ta det ansvaret! Du har mulighet til å skape den beste utdanningen. Skap den!

Sykepleier, du kan sikre at studenten blir din fremtidige kollega, så gjør hva som må til for at det skal bli en realitet og ikke minst for at du skal få en god og faglig dyktig kollega.

Lærer, du har det overordnede ansvaret, så sørg for at de andre er sitt ansvar bevisst og skap et godt samarbeid: til det beste for studenten.

Om vi sammen kan være vårt ansvar bevisst, kan vi redusere sykepleiermangelen – til det beste for pasienten og samfunnet. For det er jo det vi vil, ikke sant?

0 Kommentarer