fbpx – Lave ambisjoner er uheldige for både pasienter og sykepleiere Hopp til hovedinnhold

– Lave ambisjoner er uheldige for både pasienter og sykepleiere

– Det kan virke som om Stavanger kommune ikke har tatt inn over seg hvor alvorlig bemanningssituasjonen er i sykehjemmene, skriver Aud Hølland Riise.

Som fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Rogaland følger jeg sykepleiernes arbeidshverdag tett. Nærmest daglig får jeg tilbakemeldinger fra medlemmer som beskriver en ferieavvikling preget av sykepleiermangel.

Ved sykehjemmene kan en sykepleier være alene med ansvar for 60 pasienter. Sykepleierne får ofte ikke pauser, spist eller gjort andre nødvendige ærend mens de er på jobb. Fritiden de skulle hatt til hvile og samvær med familie, må brukes til å dekke opp for vakter uten sykepleiere – enten ved å gå ekstravakter eller gå dobbeltvakt slik at de er 15 timer sammenhengende på jobb.

Sykepleierne er bekymret for om de ivaretar lovens krav om å utføre faglig forsvarlig og omsorgsfull pleie. Det er jo ikke greit å utsette pasientens dose av smertestillende. Det er heller ikke greit at pasienter ikke får gå på do når de må – eller komme av do når de er ferdige. Og er det egentlig greit – og forsvarlig – å overlate oppgaver til ufaglærte vikarer? Vikarer er verdifulle og bør få så gode opplevelser og erfaringer fra sommerjobben at de blir fremtidige kolleger.

Mangel på kompetanse

Jeg vet ikke hva Stavanger kommunes hardtarbeidende sykepleiere tenker når de leser i Aftenbladet at direktøren for helse og velferd i Stavanger kommune beskriver 122 ledige sykepleiervakter i ferieavviklingen som et «relativt lavt tall».

Det kan virke som om ambisjonsnivået er lavt og at arbeidsgiver ikke har tatt inn over seg hvor alvorlig situasjonen er. Det er nesten som man kan mistenke direktøren for ikke å vite hvor stort behov for sykepleierkompetanse pasienter på sykehjem har.

Det kan også fremstå som om arbeidsgiver ikke tar kravet til faglig forsvarlig yrkesutøvelse og omsorgsfull hjelp som pålegges enhver helsearbeider på alvor – ei heller de pasientrettighetene som følger av blant annet kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Omsorgsfull hjelp forutsetter god bemanning, god kompetanse og god tid.

Én av fem sykepleiere slutter i yrket før det er gått ti år – og de begrunner avgangen med lav bemanning og høy arbeidsbelastning. Vi vet også at åtte av ti nyutdannede sykepleiere søker sin første sykepleierjobb i sykehus, mange med begrunnelse i praksisopplevelser fra kommunene i studietiden. De så selv hvor stort ansvar sykepleierne hadde når det var lav bemanning og få sykepleiere til å dele på ansvaret.

I dette perspektivet er det bekymringsfullt at Stavanger kommune vurderer 122 ledige sykepleiervakter i den travleste ferieperioden som et «relativt lavt tall».

Må sikte høyere 

Det som i mine øyne gjør dette tilsynelatende lave ambisjonsnivået bekymringsfullt, er at det uttales av lederen til våre virksomhetsledere og avdelingsledere i kommunens sykehjem og hjemmesykepleie.

Jeg vet at de har et helt annet ambisjonsnivå. De har ambisjoner om ingen ledige vakter. De ønsker en arbeidsgiver som gjør hva de kan for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleierkompetanse i kommunen.

Jeg vil tro de ønsker seg en direktør som sikter høyere enn å tilsynelatende leve greit med 122 ledige vakter.

Norsk Sykepleierforbund Rogaland er også opptatt av å sikte høyt ved å verdsette både de syke eldre og dem som utfører tjenesten. Det er fullt mulig å bygge solide fagligmiljøer, og det er fullt mulig å kunne smykke seg med null ledige vakter. Men da må man ha ambisjoner. Vi håper Stavanger kommune er med.

Konsekvensene av lave ambisjoner er uheldige for både pasienter og sykepleiere.

Innlegget ble først publisert av Stavanger Aftenblad.

0 Kommentarer