fbpx Tabloid fremstilling Hopp til hovedinnhold

Tabloid fremstilling

Elisabeth Sveen Kjølsrud
- Vi har liten forståelse for den tabloide fremstillingen av intervjuet, skriver leder av Rådet for sykepleieetikk, Elisabeth S. Kjølsrud,

Rådet for sykepleieetikk mener Sykepleiens artikkel kan gi inntrykk av at Rådet ikke vet forskjellen på rus og LAR-behandling som medikamentell behandling av opiatavhengighet.

Sykepleien postet et «intervju» med Rådet for sykepleieetikk på sin Facebookside torsdag 8. desember. På Facebook blir intervjuet innledet med følgende spørsmål: Dersom en sykepleierstudent er under LAR-behandling betyr det vel i praksis at vedkommende er «ruset» i praksisforløpet. Er dette noe dere i rådet har fått spørsmål rundt?

Spørsmålene Rådet fikk

Spørsmålene Rådet for sykepleieetikk fikk av journalisten i Sykepleien, og svarte på, var følgende:

Vet dere om sykepleierstudenter som er under LAR-behandling?

Dersom en sykepleierstudent er under LAR-behandling, er det greit?

Hva bør sykepleierutdanningen gjøre i slike tilfeller?

En ferdig utdannet sykepleier har ansvar for å dele ut A og B preparater til pasienter. Hva tenker dere om at tidligere rusavhengige, eller LAR-pasienter kan få ansvar for dette?

Feil vinkling

Dette er spørsmålene Rådet for sykepleieetikk besvarte. Vinklingen på intervjuet blir en helt annen når spørsmålet dreier seg om rus. Siden vi ikke motsier journalistens bruk av ordet «ruset», kan leserne få inntrykk av at Rådet for sykepleieetikk ikke vet forskjellen på rus og LAR-behandling som medikamentell behandling av opiatavhengighet. Flere av leserne er tydelig provoserte over Rådets kunnskapsløshet, og kommer med krasse og nedlatende kommentarer.

Tabloid fremstilling

Rådet har forståelse for at engasjerte sykepleiere med sympati for en sårbar pasientgruppe blir provoserte slik intervjuet er vinklet (dog er noen av kommentarene over streken). Vi har derimot liten forståelse for den tabloide fremstillingen av intervjuet, og ser oss lite tjent med at Sykepleien velger å behandle et seriøst svar på denne måten.

Les også:

Kan man studere sykepleie og gå på metadon?

Les også: