Sykepleien nedprioriteres når andre oppgaver presses på oss

Sykepleier som løper og stresser.
FLERE OG FLERE OPPGAVER: Vi må begynne å synliggjøre hva vi gjør – og ikke bare godta mer og mer «annet» ved å løpe raskere, tisse mindre og ta færre pauser, skriver kronikkforfatteren.

Jo travlere det blir, desto mindre sykepleie får vi tid til. De delegerte legeoppgavene blir viktigst, skriver Marius Mårvik.

Lisbeth Ovidie Storvik tar opp temaet bemanning, og at sykepleieren får stadig flere oppgaver, i sitt innlegg på sykepleien.no 21. juni.

Fokuset på lønn den siste tiden har vært nødvendig, men man blir ikke mindre sliten av bedre lønn om arbeidsvilkårene ellers fortsatt er dårlige. Jeg er derfor helt enig med Storvik, og mener at fokuset fremover må ligge på bemanning.

Ikke rom for noe uforutsett

Jeg får av og til en formening om at «Ledelsen» – om det nå er våre nærmeste ledere eller de lenger opp – ikke har en god nok innsikt i hva som påvirker vår hverdag. For eksempel stilte jeg en gang et konkret spørsmål om hvor mange pasienter det var forventet at to sykepleiere skulle håndtere i en poliklinikk.

Inntil da varslet vi selv når vi så i programmet at vi burde være tre sykepleiere. Som regel fikk vi det, men av og til ikke. Så da sto vi i det at vi selv mente det var for mange for to, men det går jo på et vis likevel – om man bare ikke tar pause, jobber raskere, og alt går på blanke skinner.

Da er det ikke rom for noe uforutsett. Og sånn kan man jo ikke jobbe i en poliklinikk. Man kan ikke sette noe videre til en senvakt, det må håndteres der og da.

LES: – Skulle ønske jeg kunne be sykepleiere si nei til arbeidsoppgaver

LES: Er sykepleie et grensetilfelle?

Pasientsikkerhet og HMS

Dette startet en prosess som resulterte i at vi fikk satt et tak på antallet pasienter når vi bare er to i poliklinikk.

Det gjør det mer forutsigbart hvordan arbeidsbelastningen blir – og det gir et mandat til å si at «Denne kuren må utsettes grunnet bemanning», eller «Denne undersøkelsen må utsettes eller håndteres av sengepost eller en annen enhet».

Ledelsen var overhodet ikke motvillig – men problemstillingen måtte synliggjøres.

Til syvende og sist handler dette om pasientsikkerhet, og det handler om HMS: din helse, ditt arbeidsmiljø, din sikkerhet.

Legeoppgavene prioriteres

Vår utdanning er bred! Den gjør oss i stand til å gjøre oppgaver som er sykepleie, og oppgaver som er legeoppgaver, men som er delegert til oss. Det er mange som ikke er klar over at det å administrere medikamenter er en legeoppgave, men at den er delegert til sykepleieren.

TEMA: #Hva er egentlig sykepleie?

På mange arbeidsplasser er denne oppgaven delegert også til assistenter, helsefagarbeidere, vernepleiere og så videre.

Jo mer travelt det blir, desto mindre sykepleie får vi tid til. Det blir de delegerte legeoppgavene som prioriteres – da de tross alt er viktigst, eller? Når man er innlagt med infeksjon, kan vi ikke nedprioritere antibiotika og støttebehandling, ikke sant?

Mestre en ny hverdag

Likevel mener jeg at god tid til kartlegging, samtale, veiledning, rådgivning og undervisning er nesten like viktig for at pasienten skal kunne komme ut av sykehuset raskest mulig på best mulig måte.

Det er vår kartlegging som danner grunnlaget for hvordan pasienten tas imot i kommunen når det er behov for det. Det er våre samtaler som avdekker misforståelser. Det er vår veiledning som bidrar til at pasienter følger opp behandling på best mulig måte og kan finne måter å mestre en ny hverdag på. 

Prioriter sykepleie

Min oppfordring er derfor: Begynn å synliggjøre hva vi gjør. Begynn å snakke om tall – forholdstall. Begynn å snakke om hva som nedprioriteres, når andre oppgaver presses på oss.

Begynn å prioritere sykepleie – og ikke bare godta mer og mer «annet» ved å løpe raskere, tisse mindre og ta færre pauser.

Det venter nemlig ingen medalje.

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre

Renhold og kjøkkenarbeid stjeler tid i en hektisk arbeidshverdag, mens sentrale sykepleieroppgaver må vente, viser en ny undersøkelse.

Det er et stort sprik mellom hva sykepleiere ­mener de burde bruke tiden sin på, og hva de faktisk gjør, ifølge en ny undersøkelse ­Sykepleien har gjennomført blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

85 prosent av sykepleierne oppgir at de ukentlig eller ­oftere utfører oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver. 62 prosent (6 av 10) svarer at dette er noe de opplever daglig. Kun 1,6 prosent mener at de aldri utfører slike oppgaver.

Oppgavene som stjeler mest tid, er ifølge undersøkelsen knyttet til renhold, mat og måltider, mens sykepleierne ­mener det blir altfor lite tid til kvalitets- og kompetanseutvikling.