Inviter en lokalpolitiker!

Bildet viser en strektegning av én som åpner døren for noen.
UTFORDRER SYKEPLEIERE: NSF har 116 000 medlemmer og 3200 tillitsvalgte. Jeg utfordrer dere alle til å invitere en lokalpolitiker med på jobb, skriver sykepleieren.

Denne uka sitter det lokalpolitikere over det ganske land og snekrer sammen plattformen de skal styre fra. De ønsker å snakke med dere. Vi sykepleiere sitter på viktig kunnskap. Del den!

Lokalpolitikere prøver nå å bli enige om hvem de skal styre med, hva de må forhandle om, hvilken saker som skal vinnes og hvilke saker som kan tapes. Kanskje er det allerede avgjort hvordan de neste fire årene vil bli. Eller kanskje bruker politikerne ukene fremover til å bli helt enige om hva de skal prioritere.

Hva med helse og omsorg?

Lokalvalgkamp er spesielt. Det handler ikke alltid så mye om ideologiske skillelinjer, men ofte mer om viktige lokale saker. Som for eksempel bompenger eller et nytt kulturhus. I min egen by, Hamar, har det altoppslukende temaet også i denne valgkampen gått ut på om jernbanen skal gå i øst eller vest.

Helse og omsorg, derimot, har ikke fått så stor oppmerksomhet. Det har stort sett dreid seg om en eller annen lokaliseringsdebatt knyttet til sykehusene.

Det kan se ut til at det faktisk er slik at «Ingen går i fakkeltog for pleie og omsorg!» som også er navnet på rapporten som Vista Analyse har utarbeidet på vegne av NSF. Rapporten viser tydelig at det er en stor utfordring å få lokalpolitikere til å forstå hva slags pasienter og brukere som faktisk er i kommunehelsetjenesten. Min anbefaling er at de snakker med en sykepleier.

En påminnelse om ansvar

Om ikke de dedikerte og engasjerte folkene som nå velges inn i kommunestyrer over det ganske land får en kraftig påminner om virkeligheten ute i det kommunale helse- og omsorgstjenestene, er jeg redd at det nok en gang er andre saker som vinner både budsjettkampen og medienes oppmerksomhet.

Vi må minne politikerne på deres ansvar. Konsekvensen av kommunebudsjetter som ikke legger til rette for at vi kan ta imot og behandle stadig sykere pasienter, er at det legges ytterligere press på allerede pressede sykepleiere og deres kollegaer. Det vil gjøre det vanskeligere å rekruttere og beholde kompetent personell, og det truer pasientsikkerheten.

Til sjuende og sist handler det om at vi kan ende opp med et todelt helsevesen der de med penger kan kjøpe seg private helsetjenester, mens vi andre blir sittende igjen med skjegget i postkassa (og et minimumstilbud på kommunale helsetjenester).

Del kunnskap

Lokalpolitikere er bare helt vanlige folk. Det er naboen din, tanta di og faren til barndomskompisen. Det er læreren, lastebilsjåføren, arkitekten, sykepleieren, den uføre og den selvstendig næringsdrivende. Og selv om mange av dem kan mye om ulike ting, så blir også de aller fleste veldig glad for ny kunnskap.

Det er 116 000 medlemmer og 3200 tillitsvalgte i NSF. Jeg utfordrer dere alle til å invitere en lokalpolitiker med på jobb, eller til å invitere på en kopp kaffe.

Vi sykepleiere sitter på viktig kunnskap. Del den!

Les også:

Stem inn en sykepleier!

Bildet viser en hånd som slipper en stemmeseddel ned i en papireske. På stemmeseddelen er det bilde av en sykepleier.
STEM PÅ TRYGGERE TJENESTER: Uansett hvilket parti du stemmer på, vil jeg oppfordre deg til å stemme for tryggere helsetjenester ved å gi personstemmer til helsepersonell, skriver Bjørnhaug Johansen.

Bruk stemmeseddelen til å få folk som kan helse og omsorg inn i kommunestyrene, oppfordrer Liv Bjørnhaug Johansen. 

Kommunene behandler stadig sykere brukere og mer komplekse tilstander, mens bevilgningene ligger på samme nivå som i 2014. Dette viser en rapport NSF nylig har lagt frem.

Det er et stort press på helsetjenestene i kommunene. Det er snart valg, og vi skal til urnene for å være med å avgjøre hvem som skal forvalte de knappe midlene de neste fire årene. Det vi snakker mest om, er selvfølgelig hvilket parti vi skal stemme på, men jeg mener det også er verdt å gjøre seg noen tanker om hva slags kompetanse vi ønsker at de kommende kommunestyremedlemmene skal ha med seg inn i rådhuset.

Lokaldemokratiet i praksis

Det er nemlig sånn at kommunene styres av en administrasjon som ledes av en rådmann, en administrasjonssjef, som altså ikke er demokratisk valgt, men ansatt. Dennes jobb er å legge frem forslag for kommunestyret som skal stemme over saker, for så å fatte vedtak. Ofte ligger det allerede en tydelig anbefaling fra rådmannen i disse framleggene.

Videre er det opp til kommunestyret å stille kritiske spørsmål, avdekke om saken er godt nok utredet og om forslaget vil få noen negative konsekvenser som ikke har kommet frem i rådmannens...

Les også: