fbpx Hvordan kan jordmor best ivareta hivpositive kvinner ved fødsel? Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan jordmor best ivareta hivpositive kvinner ved fødsel?

BLIR SATT PRIS PÅ: Jordmødre som normaliserer graviditeten er viktig for å gi gravide hivpositive kvinner en god fødselsopplevelse. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Mange gravide hivpositive kvinner opplever å bli møtt med ubegrunnet smitteangst og diskriminering.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

I februar var ti sykepleierstudenter fra Oslo Met i praksis hos Kirkens Bymisjons virksomhet Aksept, som er et senter for alle som er berørt av hiv. I oppgaven de skrev, ønsket de å sammenlikne de faglige retningslinjene for hivpositive kvinner og fødsel med opplevd praksis. Dette innlegget er basert på funnene studentene gjorde gjennom dette arbeidet.

Liten pasientgruppe

Gravide hivpositive kvinner er en liten pasientgruppe. De største sykehusene har årlig 14–15 fødsler per år, mens mindre sykehus gjerne har kun én til to per år. Fra 1985–2016 har rutineundersøkelser påvist 230 hiv-tilfeller hos gravide kvinner. Av disse hadde 90 prosent av kvinnene migrantbakgrunn.

Aksept – senter for alle berørt av hiv

Kirkens Bymisjon, Aksept er et landsdekkende tilbud og ressurssenter for alle berørt av hiv. Aksept tilbyr også veiledning og hospitering til helsepersonell. Hospitering på Aksept tilsvarer klinisk veiledning hvor en dag gis uttelling tilsvarende fire timers veiledning i Norsk Sykepleierforbunds godkjenning som klinisk spesialist.

Kan ikke overføre smitte

De faglige retningslinjene for hiv omtaler graviditet og fødsel i eget avsnitt. I dag har hivpositive på vellykket behandling ikke målbart virus og kan derfor heller ikke overføre smitte til andre. Studentene konkluderte med at mange ikke kjenner til de faglige retningslinjene og at de heller ikke har oppdatert kunnskap om hiv. Under graviditeten blir det lagt vekt på å sjekke virustall og at graviditeten går som normalt for å forhindre at barnet blir smittet. Samtidig er det avgjørende at jordmor tar hensyn til viktige psykiske aspekter ved det å leve med hiv for å bidra til en god fødselsopplevelse.

Forebygger stigmatisering og smitteangst

Mangel på kunnskap kan gi store negative opplevelser for kvinnene det gjelder. Unødvendige smitteverntiltak og kommentarer kan oppleves ubehagelig. På Ullevål sykehus er det etablert en ressursgruppe som bidrar til å øke kunnskapsnivået om hiv blant helsepersonell på andre avdelinger for å forebygge stigmatisering og smitteangst. Økt kunnskap bidrar til endring av holdninger. Helsepersonell bør bli mer oppmerksomme på ubetenksomme kommentarer, hva som er ren nysgjerrighet og hva som er medisinsk oppfølging.

Ved å være klar over egne fordommer kan man lettere reflektere over egne holdninger og bidra til aksept i møte med hivpositive kvinner.

Elisabeth Mustorp, virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon, Aksept

Formidling av aksept er viktigste egenskap

Gjennom de hivpositive kvinnenes fortellinger kommer det frem at det ikke var forventet at alle jordmødre skulle ha spesialkunnskap om hiv. Andre viktige kjennetegn på en positiv fødselsopplevelse var jordmødre som responderte på en måte som erkjente hiv uten å la det overskygge, og som la vekt på de ordinære elementene i barselomsorgen. Det ble altså satt pris på hvordan jordmødrene normaliserte graviditeten. Den viktigste egenskapen som kvinnene ønsket hos jordmor var at de formidlet aksept. Andre viktige elementer var kommunikasjon, at det ble forklart hva som ble gjort og hvorfor, at jordmødrene hadde kunnskap, erfaring, empati og forståelse av kvinnenes unike behov og kontinuitet i omsorgen.

Vær klar over egne fordommer

Riktig kunnskap bidrar til å forebygge ubegrunnet smitteangst og diskriminering. Ved å være klar over egne fordommer kan man lettere reflektere over egne holdninger og bidra til aksept i møte med hivpositive kvinner. Dette er viktig for en positiv og god fødselsopplevelse for kvinnene det gjelder.

Humant immunsviktvirus (hiv)

Humant immunsviktvirus (hiv) medfører svekkelse av immunforsvaret slik at kroppen blir mer mottakelig for infeksjoner og sykdom. Uten behandling utvikles immunsvikt (aids) som man kan dø av.

På vellykket behandling er viruset ikke målbart og man kan i praksis ikke overføre smitte til andre. På vellykket behandling kan man leve et langt og godt liv med redusert risiko for alvorlige sykdomskomplikasjoner.

Risikoen for overføring av smitte fra en ubehandlet mor til barn ved svangerskap, fødsel og amming er ca. 30 prosent. Denne risikoen kan reduseres til under én prosent ved antiviral behandling av den gravide og barnet de første ukene etter fødselen, samt ved at barnet ikke ammes.

I Norge lever ca. 4000 personer med hiv. Dette er en mangfoldig gruppe når det gjelder kjønn, alder, seksuell orientering, sosial- og kulturell bakgrunn.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.