fbpx – Å vaksinere er i tråd med min utdanning Hopp til hovedinnhold

– Å vaksinere er i tråd med min utdanning

Bildet viser en skoletavle. På tavlen står det skrevet covid-19 og det er tegninger av koronaviruset.
EN NATURLIG OPPGAVE: – Slik jeg ser det, skulle det bare mangle at det nettopp er vi – helsesykepleiere – blant flere andre, som bør bidra til å bekjempe covid-19, skriver Nina Søgård.  Illustrasjonsfoto: Mostphotos

– Jeg er forundret over at min egen faggruppe setter spørsmålstegn ved at helsesykepleiere blir tatt ut til å vaksinere. Det skulle bare mangle. Vår jobb er å drive forebyggende arbeid. Å vaksinere er å forebygge, skriver helsesykepleieren.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Som helsesykepleier er jeg utdannet til å jobbe helsefremmende og forebyggende. Som helsesykepleier skal jeg bidra til å fremme fysisk og psykisk helse hos barn og unge samt forebygge sykdom og skade. Å tilby vaksiner i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet, er en viktig del av det forebyggende arbeidet. Jeg er stolt over å være helsesykepleier og av å være en del av det forebyggende arbeidet. 

Nå som vaksineringen mot covid-19 er i gang, er jeg også stolt over å få være en del av dette arbeidet – for samfunnet og folkehelsen sin del, men ikke minst for barn og unge som nå trenger å få tilbake en normal hverdag.

Vi må forhindre utvikling av psykiske sykdom som følge av langvarig nedstenging, lite sosial kontakt med venner og familie og det å vokse opp i en uforutsigbar hverdag. Fra mitt ståsted er det viktig at flest mulig får vaksinen slik at man unngår restriksjoner og smitteverntiltak som rødt nivå i barnehager og skoler.

Helsesykepleiere bør bidra

Jeg kjenner på en undring – men også en fortvilelse – over at min egen faggruppe setter spørsmålstegn ved at helsesykepleiere blir tatt ut til å vaksinere. I en artikkel i Sykepleien 07.01.21 står det at ressurser til vaksineringen må hentes inn utenfra. Hvem er de som skal hentes inn utenfra? 

Mitt bidrag i vaksinering vil være med på å bidra til at barn og unge, raskere, får tilbake sin hverdag.

Slik jeg ser det, skulle det bare mangle at det nettopp er vi – helsesykepleiere – blant flere andre som bør bidra til å bekjempe covid-19. Og det fordi vi skal forebygge fysisk og psykisk sykdom i befolkningen. Og særlig blant barn og unge som nå lider under strenge restriksjon og smitteverntiltak. 

Jeg opplever at arbeidet med å vaksinere er helt i tråd med min utdanning og mitt mandat som helsesykepleier. Slik jeg ser det vil mitt bidrag i vaksineringen være med på å bidra til at barn og unge og deres foresatte raskere får tilbake sin hverdag, noe som betyr at barna og ungdom kan gjenoppta fritidsaktiviteter, møte besteforeldre og delta på andre aktiviteter. 

Vi tåler forandringer

Vi kan bidra til å redusere bekymringene til foresattes og foreldre, og de kan komme tilbake til en normal jobbhverdag. Alle trenger å få tilbake den forutsigbarheten som betyr så mye for oss alle. 

Jeg forstår at omprioriteringer og endringer i ressursbruk medfører endringer i tjenestetilbudet, men jeg er av den oppfatning at jeg er en del av en tjeneste med høy kvalitet som tåler at det blir en endring for en stund. Vi legger ikke ned, og de som trenger oppfølging skal så absolutt få det. Vi må bare også bidra på andre plasser akkurat nå. Og er det så rart? 

Ønsker vi ikke å bidra med vår kompetanse i en verdensomfattende krise? Vi kan faktisk utgjøre en forskjell. Det gir mening, og vi kan vel ikke si nei til det? 

I denne sammenhengen må vi tenke langsiktig og helhetlig, og ved å bidra kan vi sammen bekjempe pandemien.

Les også:

Vaksinering: Frykter helse­sykepleiere vil bli omprioritert igjen

FØRINGER: Leder for helsesykepleierne i NSF, Ann Karin Swang, har lenge etterlyst klarere føringer fra sentralt hold for hvordan koronavaksineringen skal gjennomføres.

– Vi vet at helsesykepleiere vil bli pekt på til vaksinasjonsarbeidet, sier leder for helsesykepleierne i NSF, Ann Karin Swang.

En godkjent koronavaksine vil, etter mye å dømme, snart tilbys store deler av den norske befolkningen, og fredag 4. desember presenterte sentrale helsemyndigheter sine foreløpige planer og prioriteringer for vaksinering.

Leder av faggruppen for helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund, Ann Karin Swang, frykter helsesykepleiere nok en gang vil bli omprioritert bort fra sine faste arbeidsoppgaver.

Les også: Helsesykepleiere frykter vaksineringskaos

– De kommunale tjenestene er så presset allerede, påminner Swang.

– Vi er midt i en pandemi, og med smitte, sykemeldinger og mye helsepersonell i karantene.

Standardsvaret

Swang har lenge etterlyst sterkere føringer fra sentrale helsemyndigheter til kommunene i forbindelse med koronavaksinering.

Hun beskriver signalene de til nå har fått i dialogen med Folkehelseinstituttet, som uklare.

– Standardsvaret vi får, er at det er kommunenes ansvar å organisere og gjennomføre vaksineringen, sier hun.

– Vi vet at helsesykepleiere vil bli pekt på til vaksinasjonsarbeidet.

Jeg har gitt klare signaler til kommunene om at helsesykepleiere skal få jobbe med det som er deres hovedoppgaver, men helsesykepleiere spiller også en viktig rolle ved vaksinasjon

Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Swang mener hennes medlemmer særlig vil måtte gjøre en innsats innen planlegging, organisering og opplæring av annet helsepersonell.

– Logistikk blir en hovedutfordring, og da er det vesentlig at de som planlegger, har kunnskap og erfaring med vaksinering.

Swang ser allerede utfordringer med å nå ut med tydelig og nok informasjon.

– Det fører til økt press på en allerede presset tjeneste.

Klare føringer

– Jeg har gitt klare signaler til kommunene om at helsesykepleiere skal få jobbe med det som er deres hovedoppgaver, men helsesykepleiere spiller også en viktig rolle ved vaksinasjon.

Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie som svar på spørsmål om hvordan myndighetene skal unngå at tilbudet ved helsestasjoner og i skolehelsetjenesten blir lidende på grunn av omdisponering til vaksinasjonsarbeid.

Høie sier det pågår en god dialog mellom blant annet helsedepartementet, Folkehelseinstituttet og Norsk Sykepleierforbund om dette, men understreker:

– Til slutt er det likevel kommunene som har det endelige ansvaret for hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Swang sier seg enig med Høie i at de har en god dialog med sentrale myndigheter.

– Men vi sliter med å få en del kommuner til å få på plass gode nok beredskaps- og pandemiplaner, påpeker helsesykepleierlederen. 

Praktisk håndbok

Godkjenningen av en vaksine kan være like rundt hjørnet, og under en pressekonferanse fredag 4. desember presenterte sentrale helsemyndigheter foreløpige planer og prioriteringer.

Mye er på plass, men en del er også usikkert, blant annet detaljer om hvordan vaksinasjonen skal organiseres i praksis ute i kommuner og i helseforetak.

– Kommunene har ansvaret for gjennomføringen og må planlegge for at det skal skje på hensiktsmessig måte, sa smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, under pressekonferansen.

Han fortalte at de hadde løpende og god dialog med blant annet Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen om dette.

FHI vil gi detaljerte retningslinjer for gjennomføringen, som vi vet vil bli krevende

Geir Bukholm, FHI

Bukholm opplyste også at FHI førstkommende mandag vil publisere en praktisk håndbok for gjennomføringen av vaksinasjon i kommunene.

Han understreket at organiseringen innebærer et komplisert og omfattende arbeid, men minnet om at det finnes systemer for gjennomføring som brukes ved andre vaksinasjonsprogram.

– FHI vil gi detaljerte retningslinjer for gjennomføringen, som vi vet vil bli krevende. Vi vil jobbe med å gi detaljerte råd til kommuner, helseforetak og vaksinatører, sa Bukholm.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.