fbpx Studentpraksis: – Vi tvinges til å avslutte studiet Hopp til hovedinnhold

Studentpraksis: – Vi tvinges til å avslutte studiet

Bildet viser sykepleierstudent Emily Kolstad Stephensen på toppen av Operahuset i Oslo en sommerdag
ETTERLYSER EN ORDNING: – Skal vi gå uten inntekt i 10 uker, eller skal vi avslutte studiet? Hvorfor finnes det ikke klare, fastsatte regler – som alle foretak og helseinstitusjoner følger – når det gjelder praksis for sykepleierstudenter? spør innleggsforfatteren. Foto: Privat

– De fleste yrkene som krever yrkesaktiv praksis under utdanning, får lønn for det. Bare ikke sykepleiere. Vi tvinges til å avslutte studiet fordi vi ikke får lov til å jobbe andre steder enn praksisstedet, skriver sykepleierstudenten.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg er sykepleierstudent på tredje året, og i motsetning til mange andre studenter, har jeg klart med relativt bra under koronakrisen. Helt til nå.

Gjennom hele sykepleierutdanningen har jeg jobbet i en 25 prosent miljøterapeutstilling ved en rusinstitusjon i Oslo kommune. Det er en relativt liten stilling, men den har bidratt godt økonomisk under koronakrisen. I tillegg til at jeg har jeg kunnet ta ekstra vakter i perioder underveis i studiet. 

Da viruset kom til Norge, åpnet skolen for at det var mulig for studenter å ha praksis på sin egen arbeidsplass. En flott løsning spør du meg fordi det var trygt, gunstig og forutsigbart for både studentene og arbeidsplassen under en nyoppstått krisesituasjon. Det gjorde det også mindre sårbart for arbeidsplasser å «miste sine ansatte» i karantene eller isolasjon i forbindelse med symptomer eller eventuelt smitte. 

Stopp i praksis

Siden koronapandemien inntraff, har jeg gjennomført to praksisperioder. Det har fungert ypperlig. Og siden jeg har kunnet jobbe ved siden av studiene, har jeg fått gjennomføre emnene til riktig tid, og jeg har oppnådd alle læringsutbyttene. Jeg har etterfulgt alle retningslinjer ved de ulike praksisplassene jeg har vært på, på lik linje som dem med fast ansatt.

Jeg har også etterfulgt regjeringens råd, tiltak og retningslinjer. Jeg har rett og slett vært overlykkelig for at både jobb og studie har gått så bra og uten forsinkelser eller hindringer med tanke på fast inntekt og forsinkelse i utdannelsen. Helt til nå.

Jeg fikk beskjed fra skolen om ikke å møte opp i praksis.

18 januar startet jeg i min siste praksis – en ledelsespraksis som skal gjøre meg til en selvstendig sykepleier, noe jeg tross alt er om få måneder. Jeg fikk fullført en uke, men på grunn av det muterte virusutbruddet i store deler av Viken fylke, fikk jeg lørdag 23. januar beskjed fra skolen om ikke å møte opp i praksis den kommende uken.

Med lite informasjon fra både skolen og regjeringen opplevde både jeg og flere medstudenter usikkerhet rundt hva som skulle skje videre. Får vi fortsette i praksis, eller ikke? Åpnes det for å gjennomføre praksis på egen arbeidsplass? Må vi kompensere og oppnå emnet med alle læringsutbytter ved å skrive oppgaver istedenfor å fullføre praksis?

Et dilemma

I en usikker, kaotisk og stressende situasjon tok jeg kontakt med min arbeidsgiver i Oslo kommune. Hun spurte meg – med glede – om jeg ønsket at hun skulle bistå meg med å finne en relevant praksisplass for meg i Oslo. 

Så fikk jeg en gledelig beskjed fra skolen – at studentene får fortsette i praksis. Jeg ble både glad og lettet. Men i løpet av mandagen, første dag tilbake i praksis, tikket det inn en e-post fra skolen. Her sto det følgende: «Studenter som skal gjennomføre praksisen sin i […] kommune må ikke ha arbeidsforhold andre steder i denne praksisperioden.»

Hva skal jeg gjøre nå?

Jeg kjente det grøsse gjennom hele kroppen. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg får ikke fortsette å jobbe og ha min faste inntekt i 10 uker. Eller, jeg har faktisk et valg. Jeg kan fortsette i praksis i 10 uker uten inntekt foruten stipend fra lånekassen som akkurat dekker husleien min, eller så kan jeg velge å fortsette på min faste arbeidsplass i Oslo kommune, men dermed sluttet på sykepleiestudiet. For det er sånn det oppleves.

Studier vs. inntekt

Jeg sender en henvendelse til skolen der jeg etterspør mer informasjon rundt dette. Har skolen lov i det hele tatt lov til dette? Har kommunene – jeg har praksisplass hos – lov til dette? Jeg får til svar at kommunen kan nekte meg å komme i praksis dersom jeg velger å jobbe mine faste vakter for å klare meg økonomisk. Men er det lov? For jeg har tidligere hørt om medstudenter som har havnet i samme situasjon, hvor de med NSF Student i bakhånd har funnet løsninger på situasjonen. Blant annet var en av løsningene «permisjon med lønn» fra egen arbeidsplass.

Jeg henvendte meg til avdelingsleder og spurte om jeg vær så snill kunne jobbe mine faste vakter slik at jeg kunne klare meg økonomisk. Jeg fikk et «beklager» til svar og beskjed om at jeg måtte ta permisjon uten lønn, eller finne en annen løsning med arbeidsplassen min.

I et innlegg VG har delt på facebook leser jeg at en annen sykepleierstudent er i samme situasjon som meg. Hun skriver, blant annet, at det er flere studenter ved hennes kull som har måtte sluttet på skolen på grunn av dette. En annet sykepleierstudent har delt en artikkel i Sykepleien om det samme temaet.

Det finnes ikke klare regler

Så hvordan skal vi studenter egentlig forholde oss til dette? For som både jeg og jenta i kommentarfeltet på VG opplever det, nekter fremdeles praksissteder å la studenter fullføre praksis dersom de jobber på sin ordinære arbeidsplass ved siden av. Jeg personlig opplever lite medhold både fra skolen og praksissteder jeg er for tiden.

Skal vi gå uten inntekt i 10 uker?

Hva tenkes for oss sykepleierstudenter som er i praksis? Skal vi gå uten inntekt i 10 uker, eller skal vi avslutte studiet med det resultat at sykepleiermangelen i Norge øker betraktelig på grunn av dårlig håndtering av vår situasjon under koronapandemien? Hvorfor finnes det ikke klare, fastsatte regler – som alle foretak og helseinstitusjoner følger – når det gjelder praksis for sykepleierstudenter?

Hvorfor blir vi nedprioritert?

Til dette vil jeg også belyse et annet problem: Det er ikke ukjent at sykepleieryrket over mange år har vært et sårbart yrke med et stadig økende behov for sykepleiere i Norge. Omtrent halvparten av sykepleierutdanningen består av praksis – hvor studentene omtrent jobber 80 prosent ved foretaket de er i praksis. Helt ulønnet. Hvorfor er det slik?

De fleste yrkene som krever yrkesaktiv praksis under utdanning, får lønn for det. For eksempel helsefagarbeidere. Hvorfor er det da slik at et av de mest sårbare, ettertraktede og underbetalte yrkene fremdeles er nedprioritert og hvor det også i så stor grad gjøres lite for å gjøre yrket mer attraktivt? 

Jeg stiller meg undrende til dette.

Les også:

– Praksisstedet kan ikke nekte sykepleier­studenter å jobbe i andre helse­institusjoner

AVVENTER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) vil se hvordan anbefalinger fra praksisstedene fungerer i praksis før det eventuelt blir endringer.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er klar på at praksisstedene kun kan «oppfordre sterkt» til hvor sykepleierstudenter kan og ikke kan jobbe. 

I forrige uke ble det kjent at regjeringen foreslår å forlenge stipendreglene som gjør at studenter i helse- og omsorgssektoren får beholde stipendet selv om de tjener for mye i høst. 

– Dette er en etterlengtet gladnyhet for sykepleierstudentene, og absolutt et skritt i riktig retning, mener leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen. 

– Når dette var en løsning i vår, skulle det bare mangle at ordningen videreføres utover høsten, når vi ser forløpet på pandemien, sier hun.

Senest i forrige uke hadde hun et møte med ministeren for høyere utdanning, Henrik Asheim, for å formidle sine bekymringer rundt praksisavvikling for sykepleierstudenter under pandemien.

Fraværsgrense og bijobb

Det er to ting som spesielt bekymrer studentene, ifølge studentlederen: Fraværsgrensen under praksis, og muligheten for å kunne jobbe ved siden av mens de er ute i praksis.

Fraværsgrensen på 10 prosent kan raskt bli overskredet dersom studentene må i karantene under praksisperioden. NSF Student har etterlyst en nasjonal plan for praksisfravær, noe ministeren tidligere har avvist at det er behov for. 

Les mer: Studentene får ikke nasjonal plan for praksisfravær

Taraldsen bekrefter at hun gjentok ønsket om en nasjonal plan for praksisfravær under møtet.

– I dag praktiseres dette ulikt, og skaper stor bekymring for noen. Jeg oppfattet at statsråden forsto problemstillingen, og vi håper det kommer en løsning på dette, slik at ikke sykepleierstudenter blir forsinket eller må slutte fordi de må i karantene, sier hun.

Ba om avklaring

Studentlederen ba under møtet med Asheim også om en avklaring på om praksisstedet har lov til å nekte sykepleierstudenter å jobbe i en annen helseinstitusjon enn der de har praksis.

– Det er et problem at sykepleierstudenter av praksisstedet kan bli nektet å jobbe ved en annen helseinstitusjon enn der de har praksis, mener studentleder Edel Marlèn Taraldsen. 

Hun sier NSF Student har fått mange henvendelser fra sykepleierstudenter rundt om i landet som har sagt at de står i fare for å avslutte studiet dersom de ikke får jobbe ved siden av studiet.

– Dette er fordi studentene er avhengig av en biinntekt for å kunne forsørge seg selv og eventuelt familie. I tillegg er det ikke alle studenter som får stipend eller lån, der eneste inntektskilde er jobb. Utdanningsinstitusjonene, helsevesenet og samfunnet for øvrig har ikke råd til at vi ikke får utdannet de sykepleierne befolkningen så sårt trenger med tanke på den allerede kroniske sykepleiermangelen vi står overfor, sier hun.

– Ser dere noen gode grunner til at praksisstedet skulle kunne nekte sykepleierstudentene å jobbe i andre helseinstitusjoner nå som det er pandemi?

– Vi forstår problemstillingen med tanke på kryssmitte. Men at det skal presiseres fra en helseinstitusjon at en student ikke får jobbe på et sykehjem når en har praksis på et sykehus, er ikke forståelig når det ikke presiseres at de ikke får jobbe i andre serviceyrker, i bar eller på hotell for eksempel, hvor smittevern blir ivaretatt annerledes enn i helsevesenet, sier hun.

Les mer: Frykter smittereglement kan gi forsinkelse for sykepleierstudenter

– Helseinstitusjoner er blant de arbeidsstedene som er strengest på smittevern, derfor er det ikke logisk at det skal være lov for en student å jobbe i et serviceyrke ved siden av praksis, men ikke ved en annen helseinstitusjon, mener hun.

– Må se hvordan det fungerer

Slik svarer Asheim på om praksisstedet har lov til å nekte sykepleierstudenter å jobbe i andre helseinstitusjoner mens de har praksis, og om de kan nekte studentene dette med begrunnelse i smittevern:

– Nei, slik regelverket er i dag, kan ikke praksisstedet nekte sykepleierstudenter å jobbe i andre helseinstitusjoner. Praksisstedet kan oppfordre studenter sterkt til ikke å jobbe andre steder, men ikke forby det. Men vi har heller ikke vært i en pandemi før, så vi må se på hvordan anbefalinger fungerer i praksis og vurdere om det trengs å gjøres noen endringer. Helse og hindring av smitte er vår øverste prioritet, understreker han.

St. Olavs hospital: – Kan jobbe 

Sykepleierstudentene ved NTNU som skulle i praksis ved St. Olavs hospital etter sommerferien, fikk i juni beskjed om at de ikke samtidig kunne jobbe med pasientrettet arbeid i andre helseinstitusjoner i praksisperioden. Jobb ved andre avdelinger på sykehuset i praksisperioden skulle godkjennes av avdelingsleder.

Sykehusledelsen har blitt forelagt Asheims presisering av at praksisstedet ikke har lov til å nekte studenter å jobbe ved andre helseinstitusjoner, og fagdirektør ved St. Olavs hospital, Runa Heimstad svarer på spørsmål via e-post.

– Hva er gjeldende regler for sykepleierstudenter og arbeid ved andre helseinstitusjoner mens de er i praksis ved sykehuset per i dag?

– Studenter i praksis kan jobbe i annen helseinstitusjon. Arbeidsgiver har ansvar for at det lages samlede oversikter over hvem som jobber hvor, slik at det er mulig å drive smittesporing dersom det blir aktuelt, skriver hun.

– Har sykepleierstudentene som er i praksis ved sykehuset, blitt nektet å jobbe andre steder?

– I pandemiens første fase var det større usikkerhet rundt smittesituasjonen. For å unngå smitte inn i sykehuset, var hovedregelen at ansatte og studenter ikke kunne jobbe på tvers av helseinstitusjoner. Det var imidlertid åpning for å søke om dispensasjon dersom det var avgjørende for driftssituasjonen, skriver Heimstad.

– Mener dere det er nødvendig med en endring, slik at praksisstedet kan forby at studenter jobber i andre helseinstitusjoner mens de er i praksis ved St. Olavs hospital?

– Studenter utgjør en viktig ressurs for driften av sykehuset, og det er ikke ønskelig å forby jobbing på tvers dersom smittesituasjonen tillater det, skriver hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.