fbpx Provoserende veileder Hopp til hovedinnhold

Provoserende veileder

En Sintef-rapport avdekker at Sosial- og helsedirektoratets AD/HD-veileder, provoserer og irriterer brukerne. Først og fremst på grunn av presentasjonsformen.

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for diagnostisering og behandling av barn, unge og voksne med AD/HD. SINTEF Helse skal evaluere arbeidet.

Brukerne ikke fornøyde
Delrapport to tar for seg brukernes erfaringer med tjenestene, og deres vurderinger.
I følge svarene mener brukeren veilederen i liten grad gir konkrete råd om hvor de skal henvende seg ved mistanke om AD/HD, og hvem som er aktuelle utredningsinstanser og aktører i hjelpeapparatet.

Klar tale
Brukerne mener veilederen må gi en tydeligere beskrivelse av prosedyrene i utredning og diagnostisering. De etterlyser også omtale av hvilken rolle de ulike kommunale instansene og spesialisthelsetjenesten skal ha i utredning, diagnostisering og oppfølging av pasienter med AD/HD.

Hva er bra?
Brukerne savner også konkrete råd om hva som er en god behandlingsskjede. De presiserer  at det bør gis ulike råd og anbefalinger for henholdsvis barn, unge og voksne. Slik mener de veilederen bedre kan ivareta et livsperspektiv.

Uforståelig
For at råd og veiledning skal kunne nå frem til brukerne er det viktig at den er skrevet i et forståelig språk.
Brukerne mener at veilederen har et betydelig forbedringspotensial i så måte.
Tekst og informasjon oppleves å være presentert på en uryddig og uforståelig måte. Det er et problem med gjennomgående bruk av fremmedord og medisinsk terminologi.

Provoserer og irriterer
Veilederens presentasjonsform blir av omtalt som både irriterende og provoserende.
Brukerene opplever også frustrasjon og irritasjon av den veiledning og de råd helsemyndighetene presenterer.

Konklusjon
På bakgrunn av resultatene konkluderer Sintef Helse i sin rapport med at det bør vurderes å utarbeide to versjoner; en tilpasset tjenestemottagerne, og en som retter seg til leger og annet fagpersonell i det kommunale tjenesteapparatet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.