fbpx 8. Hvordan har andre land gjort det? Hopp til hovedinnhold

8. Hvordan har andre land gjort det?

I Danmark og Sverige har også store sykehus vært igjennom omlegging og sammenslåing.

I 2007 ble Rigshospitalet i Danmark en del av Region Hovedstaden. Regionen skal ny- og ombygge sykehus for over 13 milliarder kroner.

Rigshopitalet har hatt en økning i antall stillinger hvert år med unntak av 2007.

Fakta om Region Hovedstaden

  • 1,6 millioner innbyggere.
  • Antall ansatte: rundt 40 400
  • Budsjett 2010: 37,2 milliarder kroner (driftsutgifter + anleggsinvesteringer)
  • Region Hovedstaden består av 12 sykehus med rundt. 5 150 sengeplasser

 

Sverige

I 2004 ble Karolinska og Huddinge i Sverige slått sammen til et nytt sykehus under navnet Karolinska Universitetssjukhuset. Omstillingskostnadene ble beregnet til 560 mill kroner som de fikk dekket.

Karolinska kuttet 450 medarbeidere. Men nå ser det ut til at antall årsverk er tilbake på samme nivå som på fusjonstidspunktet.

I Stockholm skal Nye Karolinska Solna (NKS) bygges. Dette blir finansiert i samarbeid med private. Byggekostnaden er beregnet til 14,5 milliarder kroner. Etter planen skal sykehuset ta imot sin første pasient i 2016 og være helt ferdig i 2017.

Fakta om Karolinska Universitetssjukhuset

  • Rundt1 736 sengeplasser
  • Rundt 1,5 millioner pasienter er innom hvert år.
  • Antall ansatte: rundt 15 500
  • Omsetning 2009–13,2 milliarder
  • Omsetning 2010–14,2 milliarder

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse