fbpx OUS-høring i Stortinget Hopp til hovedinnhold

OUS-høring i Stortinget

Foto: Stig M. Weston

Tirsdag er det høring i Stortinget om opposisjonens forslag om time out i sammenslåingene ved Oslo Universitetssykehus.Driftssituasjonen for 2012 blir beskrevet som "usedvanlig krevende".

Helse- og sosialkomiteen på Stortinget besluttet denne uka å behandle opposisjonens time out-forslag før jul. Tirsdag blir det høring i Stortinget.

Bakgrunnen er at både fagmiljøer og tillitsvalgte ved sykehuset over lang tid har advart mot at fusjonen går ut over pasientsikkerheten, og krever en pause.

Mange bekymringsmeldinger

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund krever fusjonen stanset. Bakgrunnen er mange bekymringsmeldinger fra sykepleiere ved OUS.

Les også: Sier takk for seg ved OUS

Helse- og omsorgsdepartementet er imidlertid ikke enige i at en stans nå er riktig.
– Det at en omstilling er omstridt betyr ikke at den er feil. Her i Oslo har det vært fagmiljøer som har vært spredd på flere områder, vi har gamle bygninger og utdaterte datasystem. Så en omstilling er helt nødvendig på grunn av pasientene, sier Robin Kåss, statssekretær i Helsedepartementet til TV2.

Skal kutte legeårsverk
Under torsdagens styremøte i Oslo Universitetssykehus ble det orientert om budsjettsituasjonen for 2012. Det er lagt opp til massive kutt.

I budsjettet legges det opp til et driftsresultat på minus 400 millioner kroner, noe som ifølge OUS-ledelsen fører til krav om 7-800 millioner i reelle kostnadsreduksjoner.

- Vi går inn i en usedvanlig krevende driftssituasjon neste år, orienterte konstituert administrerende direktør Jan Eirik Thoresen styret i Oslo universitetssykehus.

Siden 2010 er det nedbemannet vel 1000 årsverk. 568 av disse er innenfor Klinikk for psykisk helse og avhengighet, 331 årsverk er tatt fra de somatiske klinikkene og 147 fra stabs- og støttefunksjoner. 

En gjennomgang viser at det er flest sykepleiere og andre pleiere som har sluttet i perioden - 400 slike årsverk er forsvunnet. 110 legeårsverk er borte. Det er varslet at også legeårsverkene må reduseres ytterligere - og at det skal skje raskt.

Kutt for barn og ungdom
I budsjettforslaget for 2012 ligger det an til store bemanningskutt i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. 
49 årsverk i barne- og ungdomspsykiatrien er foreslått kuttet, samt en reduksjon av 50 årsverk i avdeling for rus og avhengighet.

I 2012 skal det ifølge klinikkledelsen overføres 23 millioner kroner til Ahus innenfor Rus og avhengighet. Dette er en del av overføringen av Alna og Follo.

Klinikkledelsen mener OUS i dag driver flere tilbud som hører hjemme i kommunehelsetjenesten, og foreslår at kommunen overtar sosial rehabilitering i bolig. Det betyr at sykehusavdelingen Magnusgate med 9 plasser legges ned, og at sykehuset slutter å kjøpe kjøpe plasser av Kirkens bymisjon.

Det ble på OUS' styremøte varslet tøffe budsjettdiskusjoner om blant annet dette forslaget når styret igjen møtes i desember. 

Da skal 2012-budsjettet styrebehandles, før det så sendes over til eier Helse Sør-Øst for formelt vedtak. 

Les mer om omstillingsprosessen ved Oslo Universitetssykehus her.

Vi går inn i en usedvanlig krevende driftssituasjon neste år. Jan Eirik Thoresen, OUS-direktør

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.