fbpx Andre hpv-resultater Hopp til hovedinnhold

Andre hpv-resultater

KAN FOREBYGGE KREFT: Hpv-tester brukes for å avdekke risiko for livmorhalskreft. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Foreløpige resultater fra et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus viser at omstridt hpv-test ikke ser ut til å utgjøre risiko for kvinner slik den har vært brukt i Norge.

Konklusjonen står i kontrast til Kreftregisterets nylig publiserte evaluering av de samme dataene.

Patologer ved Oslo universitetssykehus (OUS) har sammen med produsenten av mRNA-testen gått gjennom Kreftregisterets data om hpv-testing i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Resultatene de har kommet fram til så langt, ble i september lagt fram på en internasjonal hpv-konferanse i Berlin.

 

Skal kvalitetssikres

Mens Kreftregisteret konkluderer med at den omstridte mRNA-testen ikke egner seg for bruk i den norske masseundersøkelsen, viser de foreløpige resultatene fra OUS at testen ser ut til å være mer kostnadseffektiv enn de andre hpv-testene. Ved bruk av mRNA-testen blir færre kvinner henvist til gynekolog for videre utredning, uten at det ser ut til å øke risikoen for at alvorlige celleforandringer blir oversett.

Førsteforfatter og seksjonsleder for patologi ved OUS, Kathrine Agnes Lie, ønsker ikke å kommentere funnet ytterligere utover at dataene er evaluert slik testene er brukt i praksis.

Hun opplyser at to uavhengige ekspertgrupper skal kvalitetssikre deres data før de publiseres.

 

Ulike tester

Det er to typer hpv-tester som brukes i Norge idag. DNA-testene påviser bare om hpv er til stede, mens mRNA-testen påviser infeksjon som uttrykker E6/E7-onkogener som er nødvendig for kreftutviklingen.

Den store innvendingen mot mRNA-testen er at den bare tester for fem kreftfremkallende virus, mens DNA-testene tester for tretten typer. Derfor er det en bekymring for om kvinner med negativ mRNA-test kan ha alvorlige celleforandringer som ikke oppdages fordi forandringene skyldes en hpv-type som mRNA testen ikke påviser. Ved sykehusene som bruker mRNA-testen er derfor majoriteten av kvinner med negativ hpv-test kontrollert med en ekstra celleprøve etter et år før de sendes tilbake til screeningprogrammet.

I Lie og medforfatteres studie ser det altså ut til at denne bruken av mRNA-testen ikke utgjør en risiko.

- Kan det være at oppfølgingstiden er for kort, altså at det er behandlingstrengende celleforandringer og kreft i denne gruppen som ikke er oppdaget ennå?

- Det kan ikke sikkert utelukkes, sier Lie.

- Lang observasjonstid er alltid en fordel fordi celleforandringer utvikles langsomt før det eventuelt blir kreft.

 

Fant mer kreft

Et annet funn er at det er funnet flere kvinner med kreft i gruppen som er testet med mRNA-testen.

- Dette kan skyldes ulike testegenskaper, forklarer Lie.

- mRNA-testen påviser kreftfremkallende gener som er nødvendige for å utvikle kreft. DNA-testene kan gi falske negative resultater hos kvinner som har utviklet kreft. Det har vi også erfart i vårt laboratorium, som bruker en DNA-test.

 

- Må undersøkes nærmere

I Kreftregisterets evaluering er det ikke tatt hensyn til den ekstra celleprøven som anbefales av sykehusene som bruker mRNA-test. Der er testene vurdert slik Kreftregisteret mener de skulle vært brukt.

- Vi har vurdert resultatene ut fra hvordan testingen er gjort i praksis, sier Lie.

- Uoverensstemmelsen med Kreftregisterets resultater er et interessant funn som må undersøkes nærmere.

- Dere samarbeider med produsenten av mRNA-testen. Ser du noen problemer med det?

- Nei, vi vil få våre data kvalitetssikret av to uavhengige ekspertgrupper før de publiseres, sier Kathrine Agnes Lie.

 

BAKGRUNN

Hpv-testing

I Norge har hpv-tester blitt brukt systematisk siden 2005. Testene brukes når kvinner har lette eller usikre forandringer i celleprøve fra livmorhalsen. Fordi slike forandringer noen ganger kan være mer alvorlige enn de ser ut til, brukes hpv-test for å skille ut kvinnene med størst risiko for alvorlige forandringer.

Det har til nå vært opp til det enkelte sykehus eller laboratorium å velge blant hpv-testene som tilfredsstilte myndighetenes krav.

Kreftregisteret publiserte før jul en evaluering av den norske hpv-testingen, der den ene testen kom dårlig ut. Evalueringen har fått kritikk, fordi den ikke har tatt hensyn til hvordan hpv-testingen har foregått i praksis. Kreftregisteret har avvist kritikken.

Helse- og omsorgsdepartementet bestemte før jul at testen som kom dårlig ut i Kreftregisterets evaluering ikke lenger vil få offentlig refusjon.

 

Sykepleiens siste artikler om hpv-testing:

Omstridt hpv-test mister refusjon

Ber om uavhengig hpv-evaluering

Hpv-testing vellykket

 

Vi har vurdert resultatene ut fra hvordan testingen er gjort i praksis.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.