fbpx Samhandlingsreformen utfordrer kommunene Hopp til hovedinnhold

Samhandlings­reformen utfordrer kommunene

Hver tredje kommune mener de ikke har tilstrekkelig fagkompetanse til at samhandlingsreformen skal lykkes. Det skyldes i stor grad mangel på sykepleiere.

Det går fram av ”Kommunebarometeret”. En spørreundersøkelse NorgesBarometeret AS har gjort blant landets ordførere og rådmenn på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund i september 2012.

 

Hvordan vurderer du fagkompetansen i din kommune for at intensjonen i samhandlingsreformen skal lykkes?

 

Det var ett av spørsmålene som ble stilt landets ordførere og rådmenn (ekskl. Oslo kommune). På tampen av samhandlingsreformens første år opplever en av tre kommuner at fagkompetansen ikke er tilstrekkelig til at man kan lykkes. I Møre og Romsdal, Nordland, Telemark og Sogn og Fjordane mener over halvparten av kommunene fagkompetansen er utilstrekkelig.

Mens halvparten av rådmennene mener kompetansen ikke er tilfredsstillende i forhold til forventningene i samhandlingsreformen, er kun hver fjerde ordfører av samme oppfatning.

 

Hvilken fagkompetanse er det størst mangel på?

 

Spørsmålet ble stilt til kommunene som svarte ja på at de ikke hadde tilstrekkelig kompetanse. Halvparten (51 prosent) oppgav at de manglet sykepleiere. Det er en økning siden forrige spørreundersøkelse i april 2012 (44 prosent). Blant kommunene i Hedmark fylke svarer tre av fire at de mangler sykepleiere.

I løpet av perioden april - september svarer ordførere og rådmenn at mangelen på leger er blitt mindre (fra 23 til 17 prosent).

 

Hva skal til for å rekruttere flere sykepleiere til din kommune?

 

På en skala fra 1 til 6 – hvor 1 er uviktig og 6 viktig – svarer 52 prosent av ordførerne og rådmennene at flere heltidsstillinger er viktigst (5 eller 6). Videre følger større faglige utfordringer (49 prosent), bedre lønn (39 prosent) og bedre bemanning på avdelingen (38 prosent).

Tilsyn av barn og kortere arbeidstid framstår som minst viktig for å rekruttere flere sykepleiere.

 

Les: Kommunebarometeret 2012

Les: Samhandlingsreformen

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.