fbpx Krever bedre utredning Hopp til hovedinnhold

Krever bedre utredning

LIVSTESTAMENTE: Forbundsleder Eli Gunhild By i NSF vil ha konsekvensutredning. Foto: Marit Fonn

NSF mener forslaget til ordning med livstestamente må konsekvensutredes bedre.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er positive til opprettelse av livsnøytralt livstestamente, men vil ikke gi sin tilslutning til Helsedirektoratets forslag før konsekvensene utredes bedre. Helsedirektoratet kom tidligere i år med forslag til oppbevaring og bruk av Livssynsnøytralt livstestamente.

Testamentet er ment å være til hjelp for mennesker som befinner seg i livets sluttfase. Livstestamentet beskriver at man ikke ønsker livsforlengende behandling dersom man er døende. Situasjonen gjelder både akutte og forutsigbare tilstander eller hendelser.

 

Bad om råd

Helsedirektoratet har bedt om innspill til forslaget om å utvikle et standardisert livssynsnøytralt livstestamente for mennesker som befinner seg i livet sluttfase. Direktoratet har også ønsket råd om tekst og oppbevaring.

NSF mener det er svært viktig at dette gjøres på riktig måte, da et livstestamente har livsviktig betydning for pasientene, og er av svært viktig etisk og juridisk betydning for helsepersonell som skal avslutte eller la være å igangsette livsforlengende behandling. I tillegg skal pårørende ivaretas.

 

Må ikke foreligge uklarheter

– Det må ikke foreligge uklarheter i en slik situasjon, skriver NSF i sitt høringssvar.

NSF påpeker et ønske om å bedre rettighetene til alle pasienter og ikke bare døende pasienter.

- «Døende» er ikke et entydig begrep. Det kan tolkes forskjellig av ulike fagpersoner. Noen mener at døende er de siste timer i livet, mens andre mener at det kan ha lengre varighet, understreker NSF.

 

Verdig død

NSF mener i tillegg at livstestamente bør være tidsbegrenset.

– Det vil være mer betryggende hvis personen tilkjennegir ønsket over lang tid. Vi vet også at holdninger til livsforlengende behandling kan endre seg når man blir alvorlig syk, skriver NSF og understreker:

-Alle har rett til en verdig død og NSF ønsker å bidra slik at pasientenes medbestemmelse og rettigheter blir fulgt. For å få dette til trenger helsepersonell tilstrekkelig kunnskap og støttesystemer slik at livstestamente og bruken blir kvalitetssikret, skriver NSF i sitt svar.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt Helsedirektoratet om å utvikle et standardisert livssynsnøytralt livstestamente.

 

Les mer: Livstestamente kan tolkes ulikt

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.