fbpx Etterlyser mer oppmerksomhet Hopp til hovedinnhold

Etterlyser mer oppmerksomhet

Halvparten av pasientene rapporterte at de ikke ble tatt med på råd i spørsmål som omhandlet deres behandling. Foto: Forskningsrådet.

Pasientene vurderer pleietjenesten ved somatiske sykehus stort sett som god. Men det gjenstår fortsatt en del for å gjøre dem fornøyde.

Det går fram av Kunnskapssenterets undersøkelse «Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012» gjort blant 12 500 pasienter som har hatt opphold ved sengeposter på somatiske sykehus i 2012.

Pasientene i den landsomfattende undersøkelsen ble blant annet stilt sju spørsmål knyttet til pleiepersonalet; deres måte å snakke til pasienten på, om de hadde omsorg for pasienten, om de var interessert i pasienten sin situasjon, om pasienten fikk fortalt alt som var viktig om sin situasjon, om pleiepersonalet hadde tid når pasienten trengte det og om pasienten hadde tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet.

 

Mye kan bli bedre

Generelt har pasienter innlagt ved døgnenheter i norske somatiske sykehus gode erfaringer med pleiepersonalet. Men ikke på alle områder. Pasientenes vurdering av de sju enkeltspørsmålene varierte fra 90 prosent positive svar på «at pleiepersonalet snakket slik at pasientene forstod dem» til 51 prosent positive svar på «at pasientene ble tatt med på råd angående sin egen behandling».

Til tross for at en stor andel av de innlagte pasientene rapporterte om positive erfaringer med pleiepersonalet, viser undersøkelsen at det er rom for forbedringer.

23 prosent av pasientene opplevde at de «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» fikk fortalt alt de ville om sin situasjon, og 27 prosent opplevde at pleiepersonalet ikke var interessert i pasientens egen beskrivelse av situasjonen. En andel på 24 prosent rapporterte at de opplevde at pleiepersonalet ikke hadde tilstrekkelig tid til dem, mens hele 49 prosent rapporterte at de ikke ble tatt med på råd i spørsmål som omhandlet deres behandling.

Dette viser at det er mye forbedringsarbeid som gjenstår for å gjøre pasienterfaringene knyttet til pleiepersonalet mer positive, heter det i rapporten.

 

Forstår pleierne

Selv om mange pasienter ikke er tilfreds med pleiepersonalet, uttrykker flere at pleierne gjør så godt de kan under de forutsetningene de har for å gjøre jobben sin. En pasient kommer med følgende kommentar: «Pleiepersonalet og legene er travle, men vennlige og dyktige. Vanskelig å få god samtale og grundig informasjon etter fullført behandling. Beundrer de ansatte med trange overfylte ganger og trange arbeidsforhold».

«Våre resultater kan tyde på at det generelt sett ikke er omsorgsevnen som er hovedproblemet knyttet til pleiepersonalet, men heller at de har manglende tid og ressurser til å utføre jobben sin», heter det blant annet i rapporten.

 

Omfattende pasientundersøkelse

I tillegg til opplevelsen av pleiepersonalet er pasientene også stilt spørsmål knyttet til erfaring med informasjon, legene, organiseringen, pårørende, standard, utskriving, samhandling, ventetid og pasientsikkerhet.

Best erfaring hadde pasientene i forhold til pasientsikkerhet på sykehus, ivaretakelse av pårørende, pleietjenesten og legetjenesten.

I den andre enden viser undersøkelsen at det er forbedringspunkt særlig knyttet til utskriving, samhandling, ventetid og organisering av sykehusets arbeid.

 

Les hele rapporten: Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.