fbpx Omstridt bemanningsbyrå Hopp til hovedinnhold

Omstridt bemanningsbyrå

Dette finner vi når vi googler bemanningsbyrået Konstali Helsenor:

  • Vikarer fra Konstali Helsenor hadde blant annet jobbet for mye i 2010 i Oslo, og bemanningsbyrået ble kastet ut av Oslo kommune. Det samme skjedde i Trondheim og Stavanger i 2011. Ifølge Stavanger Aftenblad hadde Konstali Helsenor ikke tillit i Stavanger kommune etter å ha presentert unøyaktigheter eller usannheter knyttet til at det forelå tariff, dispensasjon fra Arbeidstilsynet, at det utbetales overtidsbetaling og at arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid etterleves.
  • I 2013 ble Konstali Helsenor nektet av Oslo kommune å gi tilbud i anbudsrunden.
  • Samme år kom en rapport fra revisjonsfirmaet Deloitte, bestilt fra HINAS (Helseforetakenes Innkjøpsservice AS). 92 sykepleiere og jordmødre utleid av Konstali Helsenor ble kontrollert i revisjonen. Rapporten viste at 72 prosent av dem hadde ett eller flere brudd på kontraktsbestemmelsene. Blant annet jobbet de ulovlig mye.
  • En oppfølgingsrevisjon av Deloitte-rapporten kom i mars 2014, for å se om vikarbyrået hadde gjort de utbedringene som HINAS hadde bedt om. Konklusjonen var da overveiende positiv, men revisjonen ble ikke sluttført fordi Deloitte ikke fikk tilgang til all dokumentasjon som var nødvendig.
  • En videreføring av oppfølgingsrevisjonen ble utført av advokatfirmaet Wiersholm AS, og kom i oktober 2014. Den fortalte om et særdeles vanskelig samarbeidsklima med Konstali. Rapporten kunne ikke konstatere at kontraktens bestemmelser vedrørende avlønning av personell som driver oppdragshåndtering og rekruttering hos leverandør, var overholdt. Det hele endte med at Konstali Helsenor ikke fikk være avtaleleverandør for sykehusene fra oktober 2015, og kan tidligst bli det igjen fra oktober 2017.
  • Svein Konstali har også vært i hardt vær tidligere: Kapital skrev i 2010 om Konstalis eiendomsselskap, Konstali Bygg AS, som havarerte i 2008. Dermed fikk morselskapet SBK AS et negativt driftsresultat på 56 millioner kroner. Kreditorene fikk rettens medhold til å ta arrest i Konstali Helsenors eiendeler og bankkonti. Men Konstali ble reddet av pinsevennen Håkon Jahr som gikk inn som aksjonær i morselskapet SBK. Jahr har 59 roller i norsk næringsliv, deriblant er han styreleder i Mentor media som gir ut Vårt Land, Dagsavisen og Rogalands avis.

0 Kommentarer