fbpx Skader skjer oftest i rus Hopp til hovedinnhold

Skader skjer oftest i rus

Viser helsepersonell som legger bandasje på en skadet fot
RUS: Andelen som var ruspåvirket i skadeøyeblikket var særlig høy hos pasienter med voldsskader.  Illustrasjonsfoto: Colourbox

En av tre pasienter som ble lagt inn med skader ved akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus, var ruspåvirket. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Oslo universitetssykehus undersøkt blodprøver fra skadepasienter som i løpet av ett år ble innlagt ved akuttmottaket på Ullevål sykehus. Formålet var å undersøke hvor stor andel som var påvirket på skadetidspunktet.

1000 pasienter

996 pasienter er med i studien som ble publisert i BMC Emergency Medicine. Studien inkluderer alle skadepasienter som kom til OUS innen seks timer etter skaden oppsto. Unntaket er pasienter som ble innlagt på grunn av forgiftning og som i all hovedsak skyldtes overdoser.

Blodprøvene av skadepasientene er analysert for alkohol og 28 andre rusgivende stoffer.

- De påviste konsentrasjonene ble tilbakeregnet til tidspunkt for skaden. Ut fra disse konsentrasjonene vurderte vi om det var sannsynlig at pasienten var påvirket på skadetidspunktet, sier Eirin Bakke, forsker på Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Resultater

Forskerne ønsket å finne ut hvor mange av pasientene som var påvirket på skadetidspunktet. De har definert påvirket som "ferdighetssvekkelse i form av nedsatt vurderingsevne, innlæringsevne, koordinasjon og hukommelse".

Resultater viser følgende:

  • 39,6 prosent av pasientene fikk påvist alkohol og/eller andre rusgivende stoffer i blod på tidspunkt for innleggelse.
  • 32,5 prosent av skadepasientene var påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler på skadetidspunktet.
  • Andelen som var påvirket, var særlig stor hos pasienter med voldsskader. I denne undergruppen skadepasienter var andelen nesten 75 prosent.
  • Alkohol var det vanligste rusmiddelet. Nesten 26 prosent av skadepasientene var påvirket av alkohol.
  • Flere enn 1/3 av de påvirkede pasientene hadde mer enn ett stoff i blodet.
  • De påvirkede pasientene var yngre enn de som ikke var påvirket, og menn var oftere påvirket enn kvinner.
  • Flere pasienter var påvirket i helger og på kveldstid enn på ukedager og på dagtid.
Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.