fbpx Overkjørte regjeringspartiene i Stortinget: Vedtok satsing på geriatri Hopp til hovedinnhold

Stortinget vedtok satsing på geriatri

Portrett av stortingsprepresentant Ingvild Kjerkol (Ap)
GJENNOMSLAG: Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet var en av forslagsstillerne bak innstillingen om geriatrisk satsing som Stortinget vedtok 24. april. Foto: Stortinget

Et forslag som skal styrke behandlingen av eldre multisyke, ble stemt gjennom i Stortinget tirsdag.

  • Alle store akuttsykehus skal ha spesialister i geriatri.
  • Sykehjem skal få styrket legebemanningen og sin geriatriske kompetanse.
  • Det skal være tilstrekkelig kapasitet for spesialisering innen geriatri for både sykepleiere og leger.

Dette er noe av innholdet i innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen som ble stemt gjennom av opposisjonen på Stortinget tirsdag ettermiddag.

Må ta grep

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol var en av de fem opprinnelige forslagsstillerne fra Arbeiderpartiet.

Vedtaket er ment som et bank i bordet.

Ingvild Kjerkol, Ap

– Dette er en marsjordre til regjeringen, sier hun til Sykepleien.

– De regionale helseforetakene må nå ta aktivt grep for å styrke den geriatriske kompetansen.

Kjerkol viser til at det blir stadig flere multisyke eldre, noe som skaper et økt behov for å styrke både bemanning og kvalitet på tjenestene denne pasientgruppen mottar.

– Det er vanskelig å finne konkrete ting i vedtaket som partiene på Stortinget er grunnleggende uenige i?

– Vedtaket er ment som et bank i bordet. En motivasjon for at vi fremmer forslaget nå, er at den varslede kvalitetsreformen <<Leve hele livet>> forventes å handle mest om kommunene. Derfor er det viktig også å være oppmerksomme på behovet for geriatrisk kompetanse i sykehusene.

Det er seks år siden samhandlingsreformen trådde i kraft, og Kjerkol mener regjeringen ikke har tilført oppfølgingen av denne ny energi eller verktøy de siste årene.

– De må komme opp med bedre virkemidler og også bakke opp kommunen i dette arbeidet, sier hun.

Dette ble vedtatt
  1. Stortinget ber regjeringen sikre at det er tilstrekkelig kapasitet for spesialisering innen geriatri for leger og sykepleiere.
  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle akuttsykehus i Norge har breddekompetanse innen behandling av eldre, og at alle store akuttsykehus skal ha spesialist i geriatri.
  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle sykehus etterlever veiledningsplikten overfor kommunene og inngår forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene om helhetlige og sammenhengende tjenester for gruppen eldre pasienter med sammensatte lidelser, med økt bruk av koordinator og individuell plan.
  4. Stortinget ber regjeringen fremme tiltak som sikrer god overføring av pasientinformasjon mellom sykehus og kommunehelsetjenesten ved alle inn- og utskrivinger av eldre pasienter i sykehus.
  5. Stortinget ber regjeringen styrke legebemanning og geriatrisk kompetanse på sykehjem for å hindre unødvendige innleggelser på sykehus og sikre mer helhetlige tjenester for eldre pasienter med sammensatte lidelser.

Hele innstillingen kan leses her.

Kompetansebehov

I sin innstilling peker helse- og omsorgskomiteen på at det er behov for økt geriatrisk kompetanse hos en rekke yrkesgrupper i helsevesenet, og komiteen fremhever viktigheten av blant annet spesialiseringstilbud for sykepleiere.

Komiteen påpeker også at alle omsorgstjenestene med ansvar for eldre må involveres i kompetanseheving for mer og bedre geriatrisk kompetanse.

Representantene fra de tre regjeringspartiene stemte alle mot forslaget, med unntak av to Høyre-representanter. Innstillingen ble vedtatt med 52 mot 45 stemmer.

Ikke veldig uenige

Bård Hoksrud er Frp-representant på Stortinget og fraksjonsleder helse- og omsorgskomiteen.

Vi mener opposisjonen med dette forslaget slår inn åpne dører.

Bård Hoksrud, Frp

– Hvorfor stemte dere i Frp mot dette forslaget?

– Egentlig er vi nok ikke så veldig uenige, men vi mener opposisjonen med dette forslaget slår inn åpne dører. Det handler nok mest om hvor lang tid helseforetakene skal bruke på å nå disse målene.

Hoksrud forteller at det allerede foreligger en klar melding fra helseminister Høie om at helseforetakene skal følge opp og styrke den geriatriske kompetansen.

Han minner også om at reformen «Leve hele livet» skal legges frem i vår, og at tematikken omhandles der.

Glad for debatten

– Det har også skjedd mye når det gjelder å øke antallet med geriatrisk spesialkompetanse, både blant leger og sykepleiere.

Selv om han altså stemte mot innstillingen, setter Hoksrud pris på at temaet kommer opp.

– Opposisjonen må jo få markere seg, og jeg er glad for debatten, men dette er allerede et prioritert område i politikken som føres.

NSF forutsetter oppfølging 

– Dette er positivt, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, om vedtaket.

– Skal det økte antallet eldre med et komplekst og sammensatt sykdomsbilde få trygge og helhetlige helsetjenester, er det behov for flere spesialister innen både sykepleie og medisin.

Spesialsykepleiere, flere sykepleiere og helsefagarbeidere, er grepene som må til.

Eli Gunhild By, NSF-leder

– Tror du vedtaket kommer til å få konkrete konsekvenser?

– Når Stortinget har vedtatt dette, må jeg jo forutsette at både helseministeren, eldreministeren og den enkelte kommune følger opp.

– Hvilket tiltak savner du i vedtaket?

– Det er ønskelig med bedre legedekning på sykehjem, men det er langt fra det eneste virkemiddelet for å hindre unødvendige innleggelser og sikre mer helhetlige tjenester. Her er det virkelig snakk om totalbemanning og total kompetansesammensetning, sier NSF-lederen.

– Spesialsykepleiere, flere sykepleiere og helsefagarbeidere, er grepene som må til.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.