Min jobb som frivillig og rådgiver Redningstjenesten trenger sykepleiere

Min jobb, Erlend Borgen Aarsæther i Norsk Folkehjelp
FRIVILLIG: I Norsk Folkehjelp får du kompetanse på flere felt.

Ikke alle kjenner til at redningstjenesten i Norge er basert på frivillighet, sier Erlend Borgen Aarsæther.

Jeg har alltid hatt et aktivt friluftsliv, og som 18–19 åring vervet jeg meg til Norsk Folkehjelp. Bakgrunnen var at jeg ville bruke den erfaringen til noe nyttig. Organisasjonen er medlemsstyrt og har cirka 14 000 medlemmer, og nærmere 2200 ansatte som jobber i 33 land.

Gjennom denne frivilligheten møtte jeg flere mannlige sykepleiere, og dette bidro nok sterkt til at yrkesvalget ble sykepleier.

De første årene som frivillig var oppdragene ofte på konserter og idrettsarrangementer. Der det var behov for førstehjelp. Jeg var også med på leteaksjoner. Etter noen år tok jeg kurs i frivillig beredskapsambulanse.

Jeg jobber nå i full stilling hos Norsk Folkehjelp som fagutvikler. Vi har ulike fagprosjekter med mål om å forbedre redningstjenesten i Norge. Da ser vi blant annet på hvordan vi samhandler under redningsoppdrag, hvordan vi skal lete mer effektiv etter personer med demens og hvilken helsehjelp de frivillige i felt skal kunne yte. Det er en variert hverdag med en del kontordager, men også undervisning for frivillige og samarbeidspartnere.

Det er veldig viktig for redningstjenesten at helsepersonell med profesjonsutdannelse vil jobbe frivillig. Det er betryggende for pasienten og gir kompetanse og erfaring til alle uten helsefaglig bakgrunn. Mange av dem vi hjelper, har helsemessige problemer. Det kan være mennesker som går med selvmordstanker eller er demente. Å ha folk med fagkompetanse med i teamet som er vant til å snakke med syke, er en stor ressurs.

Som frivillig i Norsk Folkehjelp får jeg mye tilbake: Kompetanse innen førstehjelp, ledelse, og jeg lærer å jobbe sammen med andre yrkesgrupper.

Jeg har også jobbet som vikar i ambulansetjenesten siden jeg var ferdig med sykepleierutdanningen. Jeg føler det er viktig å bruke den helsefaglige utdanningen jeg har, og trives godt med å jobbe i klinikk.

Jobben innebærer et stort ansvar og krever at jeg er skjerpet. Jeg jobber veldig selvstendig, og sammen med makkeren må jeg ta stilling til hva jeg står overfor, hvilken behandling jeg skal gi og iverksette. Det er i liten grad noen å hente for å spørre om råd. Jeg setter også pris på å møte pasienter fra alle samfunnslag, og med et sykdomsbilde fra fødsel til død.

Jeg trives med å jobbe innen helse og være ute og gjøre noe nyttig.