fbpx Komplikasjoner i svangerskapet kan være et forvarsel om høyt blodtrykk senere i livet Hopp til hovedinnhold

Komplikasjoner i svanger­skapet kan være et forvarsel om høyt blod­trykk senere i livet

Bildet viser en gravid mage og en hånd som holder et tøyhjerte.
KUNNSKAP SOM KAN FOREBYGGE HJERTETRØBBEL: Komplikasjoner i svangerskap kan gi en pekepinn om risiko for høyt blodtrykk etter fødsel, viser forskning. Foto: Mostphotos

Derfor kan det være lurt å avdekke om kvinner har hatt høyt blodtrykk, diabetes eller andre komplikasjoner i svangerskap.

Det gjelder også kvinner som hadde normal vekt før svangerskapet.

– Overraskende

Overvekt og fedme er kjent for å gi større risiko for svangerskapskomplikasjoner og senere utvikling av hjerte- og karsykdommer. Derfor var det ikke utenkelig at overvekt og fedme kunne forklare sammenhengen mellom komplikasjoner i svangerskapet og hjerte- og karsykdommer, ifølge forskning.no.

– Derfor var det overraskende og viktig å finne ut at det var like sterk kopling mellom disse svangerskapskomplikasjonene og risiko for å utvikle høyt blodtrykk senere i livet når vi bare tok med kvinner med normalvekt før svangerskapet i analysene, sier Grace Egeland til forskning.no.

Hun er førsteforfatter av artikkelen  Pregnancy‐Related Risk Factors Are Associated With a Significant Burden of Treated Hypertension Within 10 Years of Delivery: Findings From a Population‐Based Norwegian Cohort, som er publisert i Journal of the American Heart Association.

En stresstest

Egeland og kollegene, som er tilknyttet Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet, har brukt data fra den norske mor- og barnundersøkelsen koplet med data fra Reseptregisteret.

De fant at 30 prosent av alle tilfeller av behandlet høyt blodtrykk ti år etter svangerskapet kan tilskrives komplikasjoner i svangerskapet. Koplingen var sterkest fem år etter fødsel hos kvinner med komplikasjoner i sitt første svangerskap.

Et svangerskap kan ses som en stresstest for kroppen, og Grace Egeland sier til forskning.no at det er derfor man ser sammenheng mellom komplikasjoner her og høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom senere i livet.

Gir mulighet til å forebygge

Egeland og hennes medforfattere skriver at kontroll av mor seks uker etter fødsel, som er rutine i mange høyinntektsland, er et ideelt tidspunkt for å triagere kvinner med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Svangerskapshistorier kan bedre kvinners hjertehelse og redusere forekomsten av høyt blodtrykk blant kvinner i ung alder.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.