fbpx Hun skal forhandle om flere stillinger på akuttmottaket der pasient døde alene Hopp til hovedinnhold

Hun skal forhandle om flere sykepleierstillinger på akuttmottaket der pasient døde alene

Karen-Anne Stordalen, varaforetakstillitsvalgt
PENGESPARING: – Hendelsen med pasienten som døde, skyldes stramme budsjetter, det er det ingen tvil om, sier Karen-Anne Stordalen, varaforetakstillitsvalgt på Haukeland sykehus. Foto: Ørjan Deisz/Bergens Tidende

Før Daniel Nicolai Guldberg døde på Haukeland sykehus, hadde sykepleierne varslet 128 ganger om at de hadde det for travelt.

Sykepleierne varslet over hundre ganger om underbemanning før Daniel (43) døde, er overskriften på nrk.no i dag 19. desember.

Daniel Nicolai Guldberg døde alene på akuttmottaket i oktober i år. Han hadde trykket på alarmen en time før han døde.

128 ganger i år har sykepleierne varslet ledelsen om at de har det for travelt, opplyser Karen-Anne Stordalen til Sykepleien.

Hun er varaforetakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på Haukeland universitetssykehus.

– For lav bemanning

Ifølge fylkeslegen har lav bemanning utsatt pasientene for økt risiko. Leger har kalt Guldbergs død en «varslet katastrofe», ifølge NRK.

Det var for få sykepleiere på jobb da 43-åringen ble funnet død, ifølge fylkeslegens tilsynsrapport. Men dagen var ikke uvanlig travel, for underbemanning var normalsituasjonen.

Både leger og sykepleiere har i over to år varslet ledelsen om bemanningsproblemene og risikoen for alvorlige hendelser.

Det er ledelsen som får kritikk fra fylkeslegen, ikke de ansatte. Fylkeslegen anbefaler politietterforskning. Det er første gang fylkeslegen gir en slik anbefaling, har hun sagt til NRK.

– Travelt, men færre avviksmeldinger

– Hvordan er situasjonen for sykepleierne på akuttmottaket nå etter denne alvorlige hendelsen?

– Det er fortsatt travelt og høy aktivitet. Men det er færre avviksmeldinger nå, sier varaforetakstillitsvalgt Karen-Anne Stordalen.

– Men vi er ikke i havn med stillinger. Nå skal vi forhandle om turnus for neste år. Da vil vi kreve flere stillinger.

Sykehuset har allerede oppgradert antallet sykepleierstillinger ved mottaket.

– Men det spørs om det er nok, sier Stordalen.

Hun påpeker at det er et problem at akuttmottaket ikke får pasientene fort nok videre ut til avdelingene.

– Det krever et samarbeid med andre avdelinger for å få til en bedring. Det er fortsatt hardt trykk på akuttmottaket, selv om vi har fått flere stillinger.

Sykepleierstaben er økt med én sykepleier per vakt i helg, opplyser hun.

Ikke en jobb for hvem som helst

– Hvor kommer de nye sykepleierne fra?

– Det er egne ansatte ved sykehuset. Pluss at noen av dem som har ønsket å øke stillingsprosenten sin, skal få tilbud om å øke opp stillingen sin til 100 prosent.

Stordalen har formidlet til ledelsen at sykepleierne har jobbet mye – og de har jobbet mye overtid i lengre tid.

– Det er heller ikke bare for enhver sykepleier å hoppe inn i arbeidet på akuttmottaket, minner hun om.

Stordalen anslår at det jobber rundt 70 sykepleiere på mottaket nå.

– Stramme budsjetter har skylden

– Hendelsen med pasienten som døde, skyldes stramme budsjetter, det er det ingen tvil om. Vi har fått beskjed om å holde budsjettene, sier Stordalen.

– Det er et stort trykk på sykehuset?

– På akuttmottaket er det alltid travelt. De hadde det supertravelt tidligere i år. Men antallet avviksmeldinger har altså gått ned siden oktober.

Tredobling av avviksmeldingene

Men fra 2017 til 2018 ble altså antallet avviksmeldinger tredoblet.

– Dessuten var det nok underrapportering. De ansatte har jo ikke tid og ork til å melde alt. Men de har tatt til pennen og skrevet. De har vært svært frustrerte over arbeidssituasjonen, sier Karen-Anne Stordalen.

Det har også legene.

– De har meldt om uforsvarlige forhold. Så både leger og sykepleiere har vært fortvilet.

Stordalen forteller at de tillitsvalgte krevde økt bemanning i fjor også.

– Men vil ble stoppet av budsjettet. Vi fikk høre at det ville roe seg med mindre byggeaktivitet, og vi krevde ikke til brudd på turnusen.

Ingen klandrer sykepleierne som var på vakt

– Sykepleierne som var på vakt da Guldberg døde, hvordan har de det?

– Jeg har ikke snakket med dem, men jeg har fått tilbakemelding om at de har fått god oppfølging på posten. Ingen har lagt skyld verken på leger eller sykepleiere. Nå må vi bare prøve å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Disse budsjettene holder ikke, nå ser alle hvor pressa vi er. Jeg tror ledelsen ved akuttmottaket også er fortvilet, sier varaforetakstillitsvalgt Karen-Anne Stordalen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.